Servicii medicale prin Casa de Asigurări de Sănătate

Informaţii despre structura paginii şi modul de accesare a datelor.
Pagina conţine informaţii de interes public şi apoi serviciile medicale din Centrul nostru, decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Fiecare serviciu medical este atât titlu de nivel 2 cât şi buton care poate fi apăsat. Prin apăsare, tasta SPAŢIU sau tasta ENTER, se poate accesa secţiunea care conţine informaţii despre serviciul respectiv. Cititorul dumneavoastră de ecran vă va informa despre starea secţiunii respective, "extinsă sau "redusă". Recomandare : căutaţi între titlurile de nivel 2 serviciul medical decontat pe care vi-l pune la dispoziţie Centrul nostru şi apoi, prin apăsare, extindeti secţiunea ce cuprinde informaţii despre serviciul respectiv.


În Centrul de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş" se primesc bilete trimitere pentru servicii medicale clinice, investigaţii paraclinice (analize de laborator, ecografii, C.T., R.M.N.) şi spitalizare (de zi şi continuă), decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate.

Serviciile paraclinice - analize de laborator, imagistică medicală, se decontează doar prin Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti - C.A.S.M.B.
Serviciile medicale clinice şi serviciul de spitalizare se decontează atât prin Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti - C.A.S.M.B, cât şi prin Casele Judetene de Asigurări de Sănătate - C.J.A.S.

Atenţionare !

În atenţia beneficiarilor de servicii C.A.S. :

Începand din data de 01.09.2015, decontarea serviciilor C.A.S.M.B. se va face :

  • în baza cardului de sănătate
  • în baza adeverinţei înlocuitoare de card eliberată de către Casa de Asigurări de Sănătate, pentru situaţiile în care pacientul are card emis, dar nu îl prezintă fiindca l-a refuzat, pierdut sau deteriorat

Pacienţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate TREBUIE să facă o cerere către Casa de Asigurări de Sănătate pentru eliberarea unei adeverinţe înlocuitoare de card care le va asigura dreptul la servicii decontate, pânî la eliberarea unui nou card de sănătate.

Pacienţii care refuză cardul de sănătate TREBUIE să faca o cerere către Casa de Asigurări de Sănătate pentru eliberarea unei adeverinţe înlocuitoare de card care le va asigura dreptul la servicii decontate. Adeverinţa înlocuitoare de card trebuie reînnoită periodic.

Pacienţii care au card emis, dar nu l-au ridicat, TREBUIE să meargă la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a-l ridica.

Pacienţii care nu prezintă cardul de sănătate sau adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate, nu vor beneficia de servicii medicale compensate, ci vor plăti integral serviciile.

Atenţionare !

În atenţia beneficiarilor de servicii C.A.S. :

Programul Laboratorului în cadrul contractului cu C.A.S. este :

  • de Luni până Vineri, de la ora 07:00 la ora 19:00
  • Sâmbătă, Duminică şi Sărbatori legale, nu este program.

Servicii medicale clinice şi echipa de medici în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate.

Lista servicilor medicale decontate, în centrul nostru, de Casa de Asigurări de Sănătate şi echipa de medici în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate
Alergologie
Dr. Elena Violeta Mădălan, medic primar Alergologie şi Imunologie clinică
Boli infecţioase
Prof. Dr. Petre Calistru, medic primar Boli infecţioase, doctor în ştiinţe medicale, competenţă Boli tropicale
Dr. George Sebastian Gherlan, medic primar Boli infecţioase, doctor în ştiinţe medicale, asistent universitar
Dr. Mădălina Neaţă, medic specialist Boli infecţioase
Cardiologie
Dr. Liliana Ştefan, medic primar Cardiologie, competenţă Ecografie cardiacă şi Ecografie Doppler vascular
Dr. Eliza Acatrinei, medic specialist Cardiologie, medic primar Medicină internă, competenţă Ecografie cardiacă, doctor în ştiinţe medicale, şef Compartiment Specialităţi Medicale - Cardiologie
Dr. Ramona Bică, medic specialist Cardiologie, competenta Ecografie cardiacă
Chirurgie generală
Dr. Manuela Iancu, medic primar Chirurgie generală
Dr. Horia Stoicescu, medic primar Chirurgie generală, doctor în ştiinţe medicale
Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice
Dr. Raluca Sanda Vişan, medic primar Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice
Dr. Marilena Constantin, medic specialist Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice, medic primar Medicină generală
Endocrinologie
Dr. Cristina Daniela Ene, medic specialist Endocrinologie, competenţă Ecografie tiroidă
Gastroenterologie
Dr. Horaţiu Teodorescu, medic primar Gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale, şef Compartiment Specialităţi Medicale - Gastroenterologie
Dr. Cristina Ghiaţă, medic primar Gastroenterologie, competenţă Ecografie generală
Dr. Mărioara Casian, medic primar Gastroenterologie, competenţă Ecografie generală
Medicină internă
Dr. Magdalena Zidu, medic primar Medicină internă, medic specialist Reumatologie, competenţă ecografie generală, ecografie aparat locomotor (musculoscheletală), şef Compartiment Specialităţi Medicale - Medicină internă
Dr. Irina Ungureanu, medic primar Medicină internă, medic specialist Gastroenterologie
Dr. Angelica Nour-Dincă, medic primar Medicină internă, medic specialist Cardiologie, competenţă ecografie generală, doctor în ştiinţe medicale
Nefrologie
Dr. Dr. Lavinia Raluca Ene, medic specialist Nefrologie
Oftalmologie
Dr. Corina-Ioana Avram, medic specialist Oftalmologie
Oncologie
Dr. Raluca Maria Fostea, medic specialist Oncologie medicală
Dr. Mihaela Albu, medic specialist Oncologie medicală
Otorinolaringologie
Dr. Larisa Boacă, medic primar Otorinolaringologie
Dr. Ramona Ungureanu, medic specialist Otorinolaringologie, doctor în ştiinţe medicale, supraspecializare Foniatrie, competenţe : Laser O.R.L., endoscopie O.R.L.
Dr. Cătălina Simona Feţeanu, medic primar Otorinolaringologie, competenţă Laser O.R.L.
Dr. Ana-Alexandra Petcu, medic specialist O.R.L.
Pneumologie
Dr. Luminiţa Ambert, medic primar Pneumologie
Dr. Andreea Vlad, medic specialist Pneumologie
Psihiatrie
Dr. Rodica Cristina Dogaru, medic primar Psihiatrie

Investigaţii paraclinice, Ecografii, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate

Lista ecografiilor decontate, în Centrul nostru, de Casa de Asigurări de Sănătate
Servicii paraclinice - Ecografii
Ecografie generală, (abdomen plus pelvis)
Ecografie abdomen superior
Ecografie pelvis
Ecocardiografie, (numai cu recomandare de la medic specialist)

Investigaţii paraclinice, Analize de laborator, în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate

Lista analizelor de laborator decontate, în Centrul nostru, de Casa de Asigurări de Sănătate
Hematologie
Hemoleucograma completă
(hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari)
Numărătoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin
V.S.H.
Determinare la gravidă a grupului sanguin A.B.O.
Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh
Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
Timp Quick şi I.N.R. (International Normalised Ratio)
APTT
Fibrinogenemie
Biochimie serica şi urinară
Proteine serice totale
Electroforeză proteine serice
Feritină serică
Uree serică
Acid uric seric
Creatinină serică
Bilirubină totală
Bilirubină directă
Glicemie
Colesterol seric total
H.D.L. colesterol
L.D.L. colesterol
Trigliceride serice
T.G.O.
T.G.P.
Creatinkinaza C.K.
Gama G.T.
Fosfatază alcalină
Sodiu seric
Potasiu seric
Calciu seric total
Calciu ionic seric
Magneziemie
Sideremie (fier seric)
Fosfor (fosfat seric)
Examen complet de urină (sumar plus sediment)
Dozare proteine urinare
Microalbuminurie (albumină urinară)
Dozare glucoză urinară
Creatinină urinară
Imunologie
T.S.H.
F.T.4
Parathormonul seric (P.T.H.)
Hormonul foliculinostimulant (F.S.H.)
Hormonul luteinizant (L.H.)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactină
Anti-H.A.V I.g.M
Ag H.B.s (screening)
Anti H.C.V.
Testare HIV la gravidă
A.S.L.O.
V.D.R.L. sau R.P.R.
Confirmare T.P.H.A.
Antigen Helicobacter Pylori
Complement seric C3
Complement seric C4
I.g.G seric
I.g.A seric
I.g.M seric
I.g.E seric
Proteina C reactivă
Factor rheumatoid
A.T.P.O.
P.S.A.
Free P.S.A.
Exudat faringian
Examen bacteriologic exudat faringian, Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen fungic exudat faringian, Examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare fungică
Analize de urina
Urocultură, Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examene materii fecale
Coprocultură, Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen micologic materii fecale, Examen microscopic nativ şi colorat, cultura şi identificare fungică
Examen coproparazitologic
Depistare hemoragii oculte
Examene din secreţii vaginale
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii uretrale
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii otice
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii nazale
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din secreţii conjunctivale
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Examene din colecţie purulentă
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
Antibiogramă
Antifungigramă

Investigaţii paraclinice, R.M.N. şi C.T. : echipa de medici în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate

În Centrul nostru, toate serviciile CT şi RMN sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.

Lista medicilor din specialităţile CT şi RMN în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate
Dr. Mihaly Enyedi, medic primar Radiologie - Imagistică medicală, şef lucrări Disciplina Anatomie, medic coordonator Compartiment imagistică
Dr. Mihai Lesaru, medic primar Radiologie - Imagistică medicală, şef lucrări Disciplina Radiologie
Dr. Andreea Marinescu, medic primar Radiologie - Imagistică medicală, asistent universitar Disciplina Radiologie - Imagistică
Dr. Costin Minoiu, medic specialist Radiologie - Imagistică medicală

Spitalizare, compartimentele Spitalului General şi echipa de medici în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate

Lista compartimentelor Spitalului General şi echipa de medici în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate
Spitalizare de zi, (mai puţin de 12 ore)
Spitalizare continuă,(mai mult de două nopţi)
Compartimentul Cardiologie
Dr. Eliza Acatrinei, medic specialist Cardiologie, medic primar Medicină internă, competenţă Ecografie cardiacă, şef Compartiment Cardiologie, doctor în ştiinţe medicale
Dr. Ramona Bică, medic specialist Cardiologie, competenta Ecografie cardiaca
Chirurgie generală
Dr. Manuela Iancu, medic primar Chirurgie generală
Dr. Horia Stoicescu, medic primar Chirurgie generală, doctor în ştiinţe medicale
Antestezie şi Terapie Intensivă
Ioan-Costică Ghiţă-Blujdescu, medic primar Antestezie şi Terapie Intensivă, şef Secţie Anestezie şi Terapie intensivă
Gastroenterologie
Dr. Horaţiu Teodorescu, medic primar Gastroenterologie, doctor în ştiinţe medicale, şef Compartiment Specialitati Medicale - Gastroenterologie
Dr. Mărioara Casian, medic primar Gastroenterologie, competenţă Ecografie generală
Dr. Cristina Ghiaţă, medic primar Gastroenterologie, competenţă Ecografie generală
Medicina internă
Dr. Magdalena Zidu, medic primar Medicină internă, medic specialist Reumatologie, competenţă ecografie generală, ecografie aparat locomotor (musculoscheletală), şef Compartiment Medicină internă
Dr. Angelica Nour-Dincă, medic primar Medicină internă, medic specialist Cardiologie, competenţă ecografie generală, doctor în ştiinţe medicale