Termeni şi condiţii de utilizare site - Fundaţia "Dr. Victor Babeş"

Termeni şi condiţii de utilizare site - Fundaţia "Dr. Victor Babeş"

Aceste informaţii se referă la domeniile Fundaţiei "Dr. Victor Babeş" - www.cdt-babes.ro, www.fundatia-victor-babes.ro si subdomeniile acestora, incluzând dar nelimitându-se la site-ul public disponibil.

Pentru utilizarea website-ului este necesară citirea şi acceptarea în totalitate a acestor termeni şi condiţii. Vizitarea în continuare a website-ului presupune acceptarea integral a acestor termeni şi condiţii de utilizare. Dacă nu acceptaţi termenii şi condiţiile statuate în acest document, nu accesaţi şi nu folosiţi website-ul şi informaţiile oferite prin intermediul lui.

Conţinutul website-lui este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile de autor, mărcile şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală din toate textele, imaginile statice, imaginile dinamice, conţinutul multimedia, logo-urile şi design-ul sau alte materiale de pe acest website sunt proprietatea Fundaţiei "Dr. Victor Babeş" sau sunt incluse cu permisiunea proprietarului de drept, fiind interzisă, fără acordul scris al Fundaţiei "Dr. Victor Babeş", copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţi, modificarea şi / sau alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat.

În conţinutul website-ului există link-uri către materiale specifice - fişiere MSWord (.doc), MSPowerPoint (.ppt, .pps), Adobe Acrobat (.pdf) - care pot fi descărcate, fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale fiind interzisă.

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe website, ne puteţi scrie la adresa de email centru@cdt-babes.ro.

Prin utilizarea formularelor de pe website, clientul / vizitatorul permite Fundaţiei "Dr. Victor Babeş" să colecteze şi să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în conditiile şi cu respectarea prevederilor Legii 677/2001 şi să îl contacteze prin orice mijloace disponibile, incluzând şi mijloacele electronice, respectiv poşta electronică ( email, SMS).

Fundaţia "Dr, Victor Babeş" îşi rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură, care nu au legatură cu serviciile prezente pe website. Specialiştii Fundaţiei "Dr. Victor Babeă" nu vor răspunde cererilor de diagnostic sau tratament transmise prin orice modalitate Fundaţiei "Dr. Victor Babeş".

Fundaţia "Dr. Victor Babeş" este operator de date cu caracter personal, înregistrat la A.N.S.P.D.C.P. sub nr. 6392, în conformitate cu legea nr. 677 / 2001. Fundaţia "Dr. Victor Babeş" se obligă să asigure confidenţialitatea vizitatorilor website-ului său. Nu vor fi transmise către terţi nici un fel de informaţii cu caracter personal, decât conform legii. Fundaţia "Dr. Victor Babeş" NU solicită clienţilor sau utilizatorilor săi, prin niciun mijloc de comunicare (website, pagină Facebook, email, telefonic, SMS, etc.), informaţii referitoare la date confidenţiale, conturi sau carduri bancare sau parole personale. Clientul sau utilizatorul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea datelor sale confidenţiale.

Website-ul are acces la tehnologii care permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre vizitator : locaţia, sistemul de operare folosit, tipul de browser şi informaţii despre traficul realizat pe site.

Fundaţia "Dr. Victor Babeş" îşi rezervă dreptul de a efectua orice completări sau modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale wesite-ului, a structurii acestuia, a serviciilor precum şi orice conţinut, fără notificare prealabilă a clienţilor sau vizitatorilor.

Vă rugăm să vizitaţi această pagină din când în când pentru a vă informa asupra acestora şi a noilor informaţii.


Ultima modificare : 15.05.2015.