Protetică dentară

Protetica dentară este ramura stomatologiei care se ocupă cu înlocuirea dinţilor lipsă sau reabilitarea orală complexă a arcadelor dentare.

Prin intervenţii de protetică dentară se restabileşte integritatea dentară afectată de leziuni sau degradare, folosind lucrarea protetică, proteza dentară, fixă sau mobilă, individualizată pacientului. De asemenea, se folosesc, faţetele dentare, coroanele dentare, încrustaţiile, punţile dentare şi lucrările complexe protetice pe implanturi.

Protetica dentară nu înseamnă doar estetica. Este, de asemenea, necesară o reconstrucţie funcţională, ceea ce înseamnă că trebuie ţinut seama de fonaţie (producerea sunetelor), masticaţie (mestecarea alimentelor) şi ocluzia dentară pentru a evita bruxismul (scrâşnirea dinţilor). Medicul dentist sau specialistul care execută o lucrare protetică trebuie să vizualizeze rezultatul final şi să fie capabil să-l reproducă.

Zirconiul, ceramica presată (disilicat de litiu) sau ceramica feldspatică sunt câteva exemple de materiale noi cu ajutorul cărora, folosind protocolul corect, reuşim să obţinem construcţii durabile şi cât mai apropiate de natural.


Medicii specialităţii Protetică dentară

Nume medic şi grad profesional
Dr. Eveline Stătescu, medic specialist Protetică dentară

Înapoi la pagina Clinica stomatologică Dr. Zaharia