Curriculum Vitae

Prof. Dr. NEAGU Stefan Ilie

Date personale

 

Numele şi prenumele

NEAGU Ştefan Ilie

Locul şi data naşterii

Bucureşti, 13 Septembrie 1949

Stare civilă

căsătorit.

Studii

 • 1967 - Absolvent al Liceului "Gheorghe Lazăr" Bucureşti - secţia reală, şef de promoţie, cu media 10 la Bacalaureat.
 • 1973 - Absolvent al Facultăţii de Medicină Generală Bucureşti, şef de promoţie pe ţară cu media generală 10, fără reexaminări. Diploma de Merit şi laureat al premiului "Dr. Constantinescu".

Activitate profesională, cursuri postuniversitare, specializări

 

1972 - 1975

Medic intern clinic specialităţi chirurgicale, reuşit primul la concursul de internat cu media 19,28. Stagii la Spitalul de Urgenţă (Prof. dr. Şuteu), Spitalul Cantacuzino (Prof. dr. Juvara), Spitalul Panduri (Prof. dr. Burghele), Spitalul Polizu (Prof. dr. D. Alexandrescu), Spitalul Caritas (Prof. dr. Burlui).

1975 - 1976

Medic Medicină generală cabinet întreprindere Câmpina.

1976 - 1979

Secundariat de chirurgie la Spitalul Colţea (Prof. dr. Alexandru Prişcu), fiind asistent stagiar prin concurs. Din 1978 clinica s-a mutat la Spitalul Clinic al Municipiului Bucureşti, actualmente Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

1979

Medic specialist Chirurgie generală - reuşit primul la examenul pe ţară cu media 9,51.

1983

Curs postuniversitar "Oncologie Ginecologică" la Institutul Oncologic Bucureşti (Prof.dr. Alexandru Trestioreanu).

1987

Medic specialist urolog, după 1 an de transfer în clinica urologică Spitalul Panduri (Prof.dr. Valentin Neagu)

1988

Curs postuniversitar "Actualităţi în Oncologie" Institutul Oncologic Bucureşti (Prof. dr. Alexandru Trestioreanu).

1990

Medic primar Chirurgie generală.

1991

Stagiu de specializare (30 zile) în chirugie laparoscopică la Spitalul Hautepierre din Strasboug (Prof. Meyer).

1991 - 1992

Bursă guvernamentală franceză de specializare (9 luni) în chirurgia transplantului de organe în Clinica de Chirurgie Generală şi Transplant a Spitalului Universitar din Strasbourg (Prof. dr. Wolf).

1994

Specializare în chirurgie viscerala (12 luni) în Clinica de Chirurgie Generală şi Digestivă (Prof. dr. Meyer) Spitalul Hautepierre Strasbourg. Teză post doctorală "La récidive locale après la chirurgie du cancer du rectum", Attestation de Formation Spécialisée Approfondie (AFSA).

1997

Medic şef secţie Chirurgie II S.U.U.B. cu delegaţie.

1998

Medic şef secţie Chirurgie II S.U.U.B. prin concurs.

2002

Competenţă în Urgenţe prespitaliceşti.

2003

Competenţă în Managementul Serviciilor de Sănătate.

2014

Atestat în Chirurgie Oncologică

 

În cursul celor 41 de ani de Chirurgie generală am participat la efectuarea a peste 20.000 de intervenţii chirurgicale.
În Secţia Clinică de Chirurgie Generală şi Urgenţe pe care o conduc din 1997 efectuez anual peste 400 intervenţii chirurgicale majore în special din domeniul chirurgiei colo-rectale, chirurgiei urgenţelor abdominale, chirurgiei oncologice (stomac, pancreas, colon, rect, sân, ovar, rinichi), chirurgiei biliare, chirurgiei peretelui abdominal, chirurgiei tiroidei etc.
Am fost solicitat să colaborez la rezolvarea unor cazuri dificile în Spitalul "Prof. dr. Th. Burghele", Spitalul "Prof. dr. P. Sârbu", Clinica de Ginecologie S.U.U.B., Clinica de Ortopedie S.U.U.B., Clinica de Neurochirurgie S.U.U.B.

Activitate didactică

 

1976

Asistent universitar stagiar la Clinica Chirurgicală Spitalul Colţea (Prof. dr. Alexandru Prişcu), mutată în 1978 la Spitalul Clinic al Municipiului Bucureşti, actual S.U.U.B.

1979

Asistent universitar titular

1993

Şef de lucrări UMF Bucureşti, Clinica Chirurgie I S.U.U.B. (Prof. dr. Alexandru Priscu)

1994

Assitant etranger al Facultăţii de Medicină din Strasbourg cu teza : "Le cancer du rectum - Etude retrospective a propos de 440 cas".

1999

Conferenţiar Universitar prin concurs la UMF "Carol Davila" Bucureşti Clinica Chirurgie I (Prof. dr. Radu Palade).

2001 - 2004

Şef Clinică Chirurgie II S.U.U.B.

2004

În urma restructurării clinica se uneşte cu Clinica Chirurgie IV (Prof. dr. Sorin Oprescu).

2006

Faculty Member al Asociaţiei Internaţionale a Chirurgilor, Gastroenterologilor şi Oncologilor (IASGO) şi Invited Professor al Societăţii Internaţionale de Chirurgie Oncologică (ISSO)

2007

Şef Disciplină Chirurgie II S.U.U.B.

2009

Profesor Universitar prin concurs la UMF "Carol Davila" Bucureşti. Abilitare pentru conducerea de studii Doctorale.

2019

Profesor Universitar în cadrul Şcolii Doctorale UMF "Carol Davila" Bucureşti.

 

Lucrări de diplomă coordonate: 63

Activitate ştiinţifică şi de cercetare

 

1984

Doctor în Ştiinţe Medicale cu teza: "Conservarea renală prin hipotermie simplă".

1994

Teză post doctorală franceză AFSA (Attestation de Formation Specialisee Approfondie) a Facultăţii de Medicină din Strasbourg : "La recidive locale apres resection du rectum pour cancer".

2002

Master în Managementul sănătăţii publice şi al serviciilor de sănătate cu teza : "Studiu de epidemiologie clinică în cancerul de rect".

Brevete de invenţie:

 • "Metodă de plastie vasculară" - brevet OSIM: RO 111150-B1 / 30.07.1996
 • "Metodă chirurgicală de tratament al complicaţiilor septice ale intervenţiilor ortopedice" - brevet OSIM: RO 113803-B1 / 30.11.1998

Lucrări ştiinţifice - 330, din care :

 • 27 articole / studii publicate în reviste cotate ISI
 • 47 articole / studii publicate în reviste indexate în baze de date internaţionale
 • 14 articole publicate în reviste CNCSIS
 • 242 lucrări prezentate : comunicări orale / postere la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cu rezumate publicate în reviste ISI / BDI / CNCSIS sau cărţi de rezumate cu ISSN/ISBN.

Cărţi publicate : unic autor : 1; coordonator şi autor : 2; coautor : 12

 • unic autor : "Conservarea renală prin hipotermie simplă" Editura Litera - Bucureşti 1990. ISBN 97343-0078-4, 229 pag.
 • coordonator si autor : "Patologie Chirurgicală" partea I sub redacţia Sorin Oprescu, Stefan Neagu, Costel Savlovschi. Editura Universitară "Carol Davila" Bucureşti 2000, ISBN 973-8047-10-2, 229 pag.
 • coordonator si autor : "Complicaţiile pancreatitei acute". Editura Universitară "Carol Davila" Bucureşti 2012, ISBN 978-973-708-587-0, 270 pag.
 • coautor : 12
 • Manual de semiologie şi lucrări practice de chirurgie pentru studenţii din anii IV şi V, sub redacţia : Beuran M., Burcoş T. Ed. Ilex, Bucureşti, 2015, pag. 72-76. ISBN 978-973-7928-96-2
 • a) "Patologie tiroidiană" şi "Ocluziile intestinale" în "Curs de chirurgie pentru studenţi - anii IV şi V" sub redacţia M. Beuran - Editura ILEX, Bucureşti 2013, ISBN 978-973-7928-90-0.
 • b) "Thyroid pathology" and "Intestinal obstructions". In : Course of surgery for the 4th and 5th year students. Vol. II. Coordinator : Beuran M. "Carol Davila" University Press, Bucharest, 2016, 204-212. ISBN 978-973-7928-98-4
 • "Boli venoase" şi "Tireopatii chirurgicale" în "Manual de chirurgie pentru studenţi" sub redacţia Eugen Brătucu, Ed. Universitară "Carol Davila" Bucureşti 2009, pag.195-206, 297-308, ISBN 978-973-708-377-7.
 • 4. "Patologia chirurgicală a mezourilor şi a marelui epiploon" capitolul 33 în "Tratat de chirurgie" sub redacţia Irinel Popescu, vol.VIII, partea I B, Editura Academiei Române, 2008, pag. 948-961, ISBN 978-973-27-1679-3
 • "Aspecte clinice şi epidemiologice în cancerul de rect" Ed. Universitară "Carol Davila" Bucureşti 2007, 298 pag, ISBN 978-973-708-262-6.
 • "Patologia chirurgicală a esofagului - anatomie şi fiziologie" în "Tratat de patologie chirurgicală" Ed. Medicală, Bucureşti 2001, sub redacţia Prof. dr. N. Angelescu, pag. 1323-1328, ISBN 973-39-044-9
 • "Patologia intestinului subţire" în "Chirurgie Generală", Ed. Medicală, Bucureşti 2000, sub redacţia Prof. dr. N. Angelescu şi Prof. dr. P. Andronescu, pag. 419-434, ISBN 973-39-0383-3
 • "Patologia pancreasului" şi "Patologia chirurgicală a intestinului subţire" în "Patologie chirurgicală" vol. I, Ed. Universitară "Carol Davila" Bucureşti 2000, pag. 148-169 şi 169-194, ISBN 973-8047-10-2.
 • "Tumorile gastrice benigne", "Explorarea radioizotopică şi ecografică a ficatului şi căilor biliare" şi "Colecistopatiile nelitiazice" din tratatul "Chirurgia" vol. II sub redacţia Alexandru Prişcu, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1994, pag. 99-109, 192-211, 238-255, ISBN 973-30-2915-7.
 • "Afecţiunile chirurgicale ale părţilor moi extrascheletale", "Oncologie generală" şi "Transplantul de ţesuturi şi organe", din tratatul "Chirurgia" vol.I sub redacţia Alexandru Prişcu, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti 1992, pag. 223-250, 320-370, 371-391, ISBN 973-30-1104-5
 • "Elemente de oncologie generală" sub redacţia Prof. dr. Al. Trestioreanu, 1986
 • "Patologie chirurgicală" curs sub redacţia Prof. dr. Al. Prişcu, 1980, Capitolul XII - Intestinul subţire.

Granturi / proiecte de învăţământ şi cercetare

 • Granturi / proiecte internaţionale obţinute prin competiţie
 • 2008 - 2011 Grant internaţional (POS CCE - A2 - O2.2.1 - 2007 - 1+ CAPACTĂŢI - I - 2007 - 2) nr.94/2007: "Dezvoltarea infrastructurii de cercetare translaţională în patologie moleculară şi imagistică" - Membru în echipă
 • Granturi / proiecte internaţionale obţinute prin selecţie directă
 • 2007 - 2009 Proiect pilot internaţional : "Experimentarea sistemului Incident Reporting în sectorul spitalicesc din România (ExpIR-RO)". Catedra de Sănătate Publică şi Management, U.M.F. "Carol Davila" Bucureşti; Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti; Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (ARSPMS); Spitalul Evanghelic Internaţional din Genova (OEI), Italia; Catedrei de Statistică medicală şi Biometrie, Departamentul de Medicină, Chirurgie şi Stomatologie, Universitatea din Milano, Italia - Membru în echipă
 • 2004 - 2005 Proiect pilot internaţional : "Evaluarea cantitativă a serviciilor de nursing în sectorul spitalicesc din România". Disciplina de Sănătate Publică şi Management, U.M.F. "Carol Davila" în colaborare cu Serviciul de Sănătate Publică, DSS Bellinzona - Elveţia; Universitatea din Elveţia Italiană, Lugano - Elveţia. Membru în echipă.
 • Granturi / proiecte naţionale obţinute prin competiţie
 • 2018 Grant 3 PCCDI: Platforma microfluidică pentru detecţia celulelor tumorale circulante (CTC) concecntrate prin dielectroforeză - magnetoforeză şi analizate prin spectroscopie dielectrică şi de impedanţă electrochimică (ncellDetect).
 • 2. 2013 Grant PN-II-PT-PCCA-2013-4 "Microsenzori de tip multimode bazaţi pe materiale micro şi nanostructurate, cu aplicaţii în analiza biomedicală".
 • 2007 - 2008 Grant CNCSIS A 1207/2007: "Modificări imunologice perioperatorii la pacienţii cu cancer colorectal şi semnificaţia lor prognostică." - Director de grant.
 • 2007 - 2009 Grant CNMP PNCDI2 - PROGRAM 4 - PARTENERIATE nr.1837/2007: "Strategii intervenţionale de modulare a inflamaţiei şi imunosupresiei implicate în progresia tumorală : studii experimentale şi corelaţii clinice" - Membru în echipă
 • 2004 - 2006 Proiect VIASAN nr. 406 : "Investigarea morfoclinică, imunohistochimică şi citometrică în leziunile proliferative atipice versus neoplazice, benigne şi maligne în biopsiile de endometru" - Membru în echipă
 • 2004 - 2006 Proiect VIASAN nr. 407: "Cuantificarea răspunsului la chimioterapia neoadjuvantă a tumorilor maligne primare osoase şi de părţi moi prin metode anatomopatologice şi de citometrie în flux" - Membru în echipă
 • 2004 Grant al Academiei de Ştiinţe Medicale : "Corelaţii histoprognostice în carcinoamele de glandă mamară raportate la macrofagele asociate tumoral, la expresia stromală a CD10 şi la microangiogeneză". Etapă unică : Corelaţii histoprognostice în carcinoamele de glandă mamară raportate la macrofagele asociate tumoral, la expresia stromală a CD10 şi la microangiogeneză - Director de grant
 • 2002 - 2005 Proiect VIASAN nr. 183: "Aportul tehnicilor biochimice şi imunohistochimice în elucidarea etiologiei polineuropatiilor"- Membru în echipă
 • 2000 - 2002 GRANT CNFIS nr. 45.188/2000 - Program de educaţie continuă interdisciplinară în sănătate publică şi management. Componenta : organizarea nucleului de epidemiologie clinică în cadrul Clinicii Chirurgie II SUUB - Membru în echipă.
 • Studii multicentrice internaţionale
 • 2016 - 2017 Studiu de fază III randomizat, dublu orb, multicentric, prospectiv, pentru studul eficacităţii şi siguranţei ervaciclinei comparată cu meronem în infecţiile intraabdominale complicate - Investigator principal.
 • 2013 - 2014 A phase II, Randomized, Active Comparator-Controlled Clinical Trial to Study the Safety, Tolerability, and Efficacy of MK-7655 + Imipenem/Cilastatin vs. Imipenem/Cilastatin Alone in Patients with Complicated Intra-Abdominal Infection. Protocol clinic nr. MK7655-004 - Investigator principal.
 • 2007 - 2008 A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Dose-Ranging Study to Assess the Efficacy and Safety of TZP-101 when Administered as a 30 Minute I.V. Infuzion for Postoperative Ileus (POI) to Patients Undergoing Major Open Abdominal Surgery. - Protocol clinic Nr. TZP-101-CL-P005 - Investigator principal.
 • 2003 - 2005 Studiului internaţional de faza III, dublu orb, multicentric, randomizat la pacienţii cu cancer pancreatic local avansat sau metastatic pentru compararea unei terapii combinate cu Virulizin® plus Gemcitabine versus Placebo plus Gemcitabine; opţional, terapia de linia a II-a poate include continuarea cu Virulizin® sau Placebo, singure sau în combinaţie cu 5-Fluorouracil. Protocolul clinic Nr.: LOR/VIR/P03/002. - Investigator principal
 • Studii multicentrice naţionale
 • 2008 Determinarea scorului Carmeli la bolnavii cu sindroame infecţioase chirurgicale. Studiu finanţat de firma Bayer - Investigator principal.
 • 2005 Tratamentul cu Invanz în infecţiile severe intraabdominale. Programului ETIC 1 finanţat de firma MSD - Investigator principal.

Prestigiul profesional

 

Citări în cărţi indexate internaţional, în reviste ISI şi în reviste indexate în baze de date internaţionale = 21 Index Hirsch = 7.

Membru în structuri profesional ştiinţifice:

 • Societatea Romănâ de Chirurgie 1976 - membru în conducerea SRC 2006 - 2008
 • Asociaţia Franceză de Chirurgie 1991
 • Membru al New York Academy of Sciences 1995
 • European Digestive Surgery 1996
 • European Hernia Society 1998
 • Membru titular al Academiei Germano-Române de la Baden-Baden 2000
 • International Association of Pancreatology 2001
 • International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO) 2004.
 • Societatea Română de Chirurgie Oncologică 2004
 • Membru fondator şi vicepreşedinte al Societăţii Române de Chirurgie de Urgenţă şi Traumatologie 2005.
 • Asociaţia Română pentru Studiul Durerii - membru în Comitetul Director.
 • Societatea de Chirurgie din Serbia - membru de onoare 2005.
 • Forumul Român de Angiologie - vicepreşedinte 2008 - 2010.
 • Societatea Română de Chirurgie Ambulatorie - membru fondator şi preşedinte 2008 - 2009
 • Fundaţia "Alexis Carrel" pentru dezvoltarea chirurgiei experimentale -preşedinte
 • Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti - membru în Comisia de disciplină
 • Director General Onorific - International Biographical Center - Cambridge, England - 2007
 • Doctorat onorific - Yorker University - Florenta, Italy - 2010
 • Academician - American Biographical Institute - USA - 2010
 • Medical Science Award of Excellence for Oncologic Surgery. American Biographical Institute - 2011
 • The Hippocrates Award. A.B.I. - 2011
 • Cambridge Certificate for Oncologic Surgery. I.B.C. - 2011
 • Societatea Românã de Coloproctologie - vicepreşedinte - 2013
 • Academia de Stiinte Medicale - membru de onoare - 2013
 • Academia Oamenilor de Stiinta din Romania - membru asociat - 2014
 • Premiul "Iuliu Haţieganu" al Academiei Române - 2014
 • Honorary Professor of Medicine and Healthcare.I.B.C, Cambridge, England - 2015
 • World Academy of Great Minds. Suma Cum Laude. I.B.C., Cambridge, England - 2018

Membru în colective de redacţie:

 • Revista "Chirurgia"
 • Revista "Cercetări experimentale medico-chirurgicale" - Timişoara.
 • Revista "Medica" - Bucureşti
 • Revista Română de Tromboză şi Hemostază - Bucureşti
 • Revista "Durerea" - Bucureşti
 • Revista "Info Medica" - Bucureşti (peer review)

Invited speaker (6): 4 la congrese internaţionale (Napoli, Negotin - Serbia, Atena, Istanbul) şi 2 la congrese naţionale (Timişoara).

Profesor Doctor NEAGU Ştefan Ilie

Copyright © - Centrul Medical de Diagnostic si Tratament "Victor Babes"
Design
s-soft