Curriculum Vitae

Date personale

 

Nume

NICA Maria

Adresa de contact

Centrul de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" - Sos. Mihai Bravu nr. 281, Sector 3, Bucuresti

Telefon

021/317.95.03

Fax

021/317.95.02

Nationalitate

Romana

Data nasterii

01 Decembrie 1962

Experienta profesionala

 

Perioada

2008 - prezent

Numele si adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Str. Dionisie Lupu, nr. 37, Sector 1, Bucuresti

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Catedra de Microbiologie si Epidemiologie

Functia sau postul ocupat

Asistent universitar

Principalele activitati si responsabilitati

 • Activitate didactica
  • Lucrari practice pentru studenti - anual
  • Examene pentru studenti - anual
  • Examene medici rezidenti - anual
 • Activitate de cercetare stiintifica
  • 10 Proiecte de cercetare (participant)
  • Studii multicentrice internationale (investigator principal)
  • 2 Studii clinice multicentrice : trialuri internationale multicentrice, randomizate (infectii cu virusul varicelo-zosterian, HIV/ SIDA, infectii cutanate, pneumonii comunitare si alte infectii respiratorii) (membru in echipa de cercetare)
  • Carti (coautor)
  • 6 Articole publicate in reviste nationale (prim autor)
  • 8 Articole publicate in reviste nationale (coautor)
  • 6 Lucrari comunicate la manifestari stiintifice internationale (prim autor)
  • 6 Lucrari comunicate la manifestari stiintifice internationale (coautor)
  • 4 Articole publicate in reviste internationale
  • 4 Citari in lucrari in sistem ISI
  • 10 Articole publicate in reviste din tara recunoscute de CNCSIS
  • Studii publicate in volumele unor manifestari stiintifice nationale recunoscute (ISSN sau ISBN)
  • Studii publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale recunoscute (ISSN sau ISBN)
  • Elaborare de publicatii - Boli infectioase
  • Elaborare de cursuri de educatie medicala continua
  • Membru in comitete de organizare la manifestari stiintifice nationale: Congrese, Conferinte de Boli infectioase
  • Membru al :
   • Societatea Nationala Romana de Boli Infectioase
   • Societatea Romana de Microbiologie si Epidemiologie din anul 2001
   • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID/ 4226 RO)
 • Asistenta clinica de laborator

Perioada

2002 - prezent

Numele si adresa angajatorului

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" - Laboratorul de Endoscopie Digestiva, Bucuresti

Functia sau postul ocupat

Medic primar Medicina de Laborator, confirmat prin Ordinul Mininistrului Sanatatii Ord. M.S. 637 / 1999

Principalele activitati si responsabilitati

Asistenta medicala de laborator - Microbiologie clinica (bacteriologie, parazitologie)

Perioada

2004 - prezent

Numele si adresa angajatorului

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" - Laboratorul de Endoscopie Digestiva, Bucuresti

Functia sau postul ocupat

Sef laborator Microbiologie Clinica

Principalele activitati si responsabilitati

Asistenta medicala de laborator - Microbiologie clinica

Perioada

1994 - 2001

Numele si adresa angajatorului

Laboratorul de Microbiologie al Inspectoratului de Sanatate Publica, Bucuresti

Functia sau postul ocupat

Medic specialist, Medicina de Laborator, confirmat prin Ordinul Ministerului Sanatatii Nr. 2214 / Noiembrie 1994

Principalele activitati si responsabilitati

Asistenta medicala de laborator - Microbiologie clinica si sanitara

Perioada

1993 - 1991

Numele si adresa angajatorului

Laboratorul de Epidemiologie a Bolilor Transmisibile, Institutul de Igiena si Sanatate Publica Bucuresti / IISPB

Functia sau postul ocupat

Medic rezident Medicina de Laborator, confirmat prin Ordinul Ministerului Sanatatii Nr. 417 / 10 Aprilie1991

Principalele activitati si responsabilitati

Asistenta medicala de laborator - Microbiologie clinica si sanitara

Perioada

1990 - 1988

Numele si adresa angajatorului

Spitalul Orasenesc Dragasani

Functia sau postul ocupat

Medic stagiar

Principalele activitati si responsabilitati

Asistenta medicala de specialitate

Perioada

2004 - 2009

Numele si adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti, Str. Dionisie Lupu, nr. 37, Sector 1, Bucuresti

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

Studii doctorale pe tema : "Aspecte epidemiologice ale bolii diareice determinate de patotipuri enterice de Escherichia coli"

Principalele activitati si responsabilitati

Doctor in Medicina (Decembrie 2008)

Educatie si formare

 

Perioada

1983 - 1988

Numele si tipul institutiei de invatamant

Institutul de Medicina si Farmacie Cluj Napoca, Medicina Generala

Domeniul

Formare in domeniul medical - Medicina generala

Tipul calificarii

Diploma de Doctor - Medic, Septembrie 1988

Aptitudini si competente

 

Aptitudini si competente organizatorice

 • Coordoneaza activitatea laboratorului de Microbiologie clinica din Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes"
 • Coordonator al proiectelor complexe in parteneriate nationale

Aptitudini si competente tehnice

Operator calculator (Microsoft Office XP Package, Internet) - Curs in Utilizare calculator, Microsoft, 1996, Bucuresti

Alte aptitudini si competente

Responsabilul Calitatii in cadrul Laboratorului de Microbiologie Clinica - Acreditare in sistemul asigurarii calitatii, Certificat de Acreditare in conformitate cu Standardul SR EN ISO / CEI 17 025:2005 (2007 - 2011)

Aptitudini si competente personale

 

Limba materna

Romana

Limbi straine cunoscute

Engleza

Doctor NICA Maria