Anunţuri Servicii medicale

Atenţionare !

Începând cu data de 1 Noiembrie 2019, pentru consultaţia de control se achită suma de 100 de lei, indiferent de valoarea consultaţiei iniţiale.
Consultaţia de control este valabilă în decurs de 30 de zile de la consultaţia initială.


Atenţionare !

Programul de eliberare a rezultatelor analizelor de laborator :

  • pentru analizele recoltate până în ora 14:00, rezultatele vor fi eliberate în aceeaşi zi, după ora 18:00;
  • pentru analizele recoltate după ora 14:00, rezultatele vor fi eliberate a doua zi, după ora 10:00;
  • pentru analizele recoltate vineri după ora 14:00 sau în week-end, rezultatele vor fi eliberate luni, după ora 10:00.

Atenţionare !

În scopul optimizării activităţii de recoltare pentru analize decontate C.A.S.M.B., pentru recoltări se fac programări ca pentru oricare alt serviciu medical. Programările se fac telefonic la numărul 021 317.95.03.
NU vom onora pe loc solicitările pacienţilor care se prezintă fără programare. Înregistrarea biletelor se va face în limita sumei alocate de C.N.A.S.


În atenţia beneficiarilor de servicii C.A.S. :

Începând din data de 01 Septembrie 2015, decontarea serviciilor C.A.S.M.B. se va face :

  • în baza cardului de sănătate
  • în baza adeverinţei înlocuitoare de card eliberată de către C.A.S., pentru situaţiile în care pacientul are card emis, dar nu îl prezintă fiindcă l-a refuzat sau pierdut sau deteriorat

Pacienţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate TREBUIE să facă o cerere către Casa de Asigurări de Sănătate pentru eliberarea unei adeverinţe înlocuitoare de card care le va asigura dreptul la servicii decontate, până la eliberarea unui nou card de sănătate.

Pacienţii care refuză cardul de sănătate TREBUIE să facă o cerere către Casa de Asigurări de Sănătate pentru eliberarea unei adeverinţe înlocuitoare de card care le va asigura dreptul la servicii decontate. Adeverinţa înlocuitoare de card trebuie reînnoită periodic.

Pacienţii care au card emis, dar nu l-au ridicat, TREBUIE să meargă la Casa de Asigurări de Sănătate pentru a-l ridica.

Pacienţii care nu prezintă cardul de sănătate sau adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate nu vor beneficia de servicii medicale compensate, ci vor plăti integral serviciile.


În atenţia beneficiarilor de servicii C.A.S.M.B. :

Începând cu 01 Iunie 2015, se modifică programul Laboratorului în cadrul contractului cu C.A.S. după cum urmează:

  • de Luni până Vineri programul este între orele 07:00 şi 19:00
  • în zilele de Sâmbătă, Duminică şi Sărbători legale nu este program

Radiografiile se efectuează doar cu recomandare scrisă de la medic.


Persoanele minore beneficiază de servicii medicale doar dacă sunt însoţite de părinte sau reprezentant legal.

Legea 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial nr. 372 din 28 Aprilie 2006 stabileşte că :

"Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi pot exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri :
  • situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află
  • situaţii medicale legate de diagnosticul şi / sau tratamentul problemelor sexuale şi reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani"
Legea 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; Capitolul III : Acordul pacientului informat; Articolul 650.