Servicii medicale prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Informaţii despre structura paginii şi modul de accesare a datelor.
Pagina conţine informaţii de interes public şi apoi serviciile medicale din Centrul nostru, decontate prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. Fiecare serviciu medical este atât titlu de nivel 2 cât şi buton care poate fi apăsat. Prin apăsare, tasta SPAŢIU sau tasta ENTER, se poate accesa secţiunea care conţine informaţii despre serviciul respectiv. Cititorul dumneavoastră de ecran vă va informa despre starea secţiunii respective, "extinsă sau "redusă". Recomandare : căutaţi între titlurile de nivel 2 serviciul medical decontat pe care vi-l pune la dispoziţie Centrul nostru şi apoi, prin apăsare, extindeti secţiunea ce cuprinde informaţii despre serviciul respectiv.


În Clinica medicală privată - Fundaţia "Dr. Victor Babeş" - Spital General se primesc bilete pentru servicii medicale în specialităţi medicale, spitalizare continuă şi spitalizare de zi şi servicii paraclinice, decontate prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - C.N.A.S.

Pentru a putea beneficia de serviciile clinice, paraclinice (analize de laborator, imagistică medicală) şi serviciile de spitalizare (de zi şi continuă) decontate, pacienţii pot veni cu bilete de trimitere eliberate de medici aflaţi în relaţie contractuală cu orice casă de asigurări de sănătate : C.A.S.J., O.P.S.N.A.J. etc.


Ambulatoriu : servicii medicale şi echipa de medici în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Lista servicilor medicale decontate, în Centrul nostru, de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi echipa de medici în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Alergologie
Dr. Elena Violeta Mădălan, medic primar Alergologie şi Imunologie clinică
Boli infecţioase
Dr. George Sebastian Gherlan, medic primar Boli infecţioase, doctor în ştiinţe medicale, şef de lucrări
Dr. Mădălina Neaţă, medic specialist Boli infecţioase
Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice
Dr. Marilena Constantin, medic primar Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice, medic primar Medicină generală
Endocrinologie
Dr. Cristina Daniela Ene, medic primar Endocrinologie, competenţă Ecografie tiroidă
Ginecologie - Obstetrică
Dr. Claudia Ciocoiu, medic specialist Ginecologie - Obstetrică, competenţă colposcopie, ultrasonografie obstetricală şi ginecologică
Medicină internă
Dr. Magdalena Zidu, medic primar Medicină internă, medic specialist Reumatologie, competenţă ecografie generală, ecografie aparat locomotor (musculoscheletală)
Dr. Irina Ungureanu, medic primar Medicină internă, medic specialist Gastroenterologie
Dr. Angelica Nour-Dincă, medic primar Medicină internă, medic specialist Cardiologie, competenţă ecografie generală, doctor în ştiinţe medicale
Nefrologie
Dr. Lavinia Raluca Ene, medic specialist Nefrologie, competenţă ecografie abdominală generală şi de aparat urinar
Oftalmologie
Dr. Corina-Ioana Avram, medic specialist Oftalmologie
Pneumologie
Dr. Luminiţa Ambert, medic primar Pneumologie
Dr. Simona Ştefania Bucşa Dobre, medic primar Pneumologie, doctor în ştiinţe medicale
Psihiatrie
Dr. Rodica Cristina Dogaru, medic primar Psihiatrie

Spitalizare în Spitalul General : servicii medicale şi echipa de medici în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Lista specialităţilor medicale în Spitalul General şi echipa de medici în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Spitalizare de zi, (mai puţin de 12 ore)
Spitalizare continuă,(mai mult de două nopţi)
Chirurgie generală
Dr. Tudor Marinescu, medic specialist Chirurgie generală, doctor în ştiinţe medicale, asistent universitar
Chirurgie vasculară
Dr. Laura Mălâia, medic specialist Chirurgie vasculară
Gastroenterologie
Dr. Mărioara Casian, medic primar Gastroenterologie, competenţă Ecografie generală
Medicina internă
Dr. Magdalena Zidu, medic primar Medicină internă, medic specialist Reumatologie, competenţă ecografie generală, ecografie aparat locomotor (musculoscheletală)
Dr. Angelica Nour-Dincă, medic primar Medicină internă, medic specialist Cardiologie, competenţă ecografie generală, doctor în ştiinţe medicale, şef Compartiment Specialităţi Medicale

Imagistică medicală : echipa de medici în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Lista medicilor din specialităţile CT şi RMN în contract cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
Dr. Mihaly Enyedi, medic primar Radiologie - Imagistică medicală, şef lucrări Disciplina Anatomie, medic coordonator Compartiment imagistică
Dr. Mihai Lesaru, medic primar Radiologie - Imagistică medicală, şef lucrări Disciplina Radiologie
Dr. Costin Minoiu, medic specialist Radiologie - Imagistică medicală
Dr. Radu Lucian Dumitru, medic primar Radiologie - Imagistica medicala, doctor in stiinte medicale

Pachete de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice


Tabel cu servicii spitaliceşti de zi, decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate


Atenţionare !

În atenţia beneficiarilor de servicii C.A.S. :

Serviciile paraclinice (analize de laborator, imagistică medicală) şi serviciile de spitalizare (continuă şi de zi) sunt servicii programabile care se efectuază în limitele fondurilor alocate, disponibile la momentul programării.

Atenţionare !

În atenţia beneficiarilor de servicii C.A.S. :

Începând din data de 01.09.2015, decontarea serviciilor C.A.S.M.B. se va face :

  • în baza cardului de sănătate
  • în baza adeverinţei înlocuitoare de card eliberată de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru situaţiile în care pacientul are card emis, dar nu îl prezintă fiindca l-a refuzat, pierdut sau deteriorat

Pacienţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate TREBUIE să facă o cerere către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru eliberarea unei adeverinţe înlocuitoare de card care le va asigura dreptul la servicii decontate, până la eliberarea unui nou card de sănătate.

Pacienţii care refuză cardul de sănătate TREBUIE să faca o cerere către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru eliberarea unei adeverinţe înlocuitoare de card care le va asigura dreptul la servicii decontate. Adeverinţa înlocuitoare de card trebuie reînnoită periodic.

Pacienţii care au card emis, dar nu l-au ridicat, TREBUIE să meargă la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru a-l ridica.

Pacienţii care nu prezintă cardul de sănătate sau adeverinţa de înlocuire a cardului de sănătate, nu vor beneficia de servicii medicale compensate, ci vor plăti integral serviciile.

Atenţionare !

În atenţia beneficiarilor de servicii C.N.A.S. :

Programul Laboratorului în cadrul contractului cu C.N.A.S. este :

  • de Luni până Vineri, de la ora 07:00 la ora 19:00
  • Sâmbătă, Duminică şi Sărbători legale, nu este program.