Asistenţă medicală integrată

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş" oferă oricărei persoane, indiferent de vârstă şi ocupaţie, programe de informare şi educaţie, pentru un stil de viaţă sănătos, examene clinice generale şi de specialitate, investigaţii de laborator, examene paraclinice, în scopul prevenirii afecţiunilor, depistării precoce a maladiilor, stabilirii diagnosticului etiologic şi a atitudinii terapeutice adecvate.

Menţinând şi îmbunătăţind calitatea serviciilor puse în slujba pacienţilor şi pornind de la ideea că dintre toate nenorocirile care se abat asupra noastră în cursul unei vieţi, cele mai devastatoare sunt acelea cauzate de noi înşine, Centrul Medical "Victor Babeş" a lansat un nou concept :

Sănătatea ta este scopul nostru !

Se oferă astfel ocazia de monitorizare, întreţinere şi ameliorare a propriei sănătăţi şi, prin aceasta, de asigurare a calităţii vieţii personale şi a celor dragi.


Prevenţie

Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş" este un centru medical privat care acordă asistenţă medicală integrată, concept ce presupune că în această clinică se furnizează servicii medicale ce constituie asistenţă medicală primară, mai concret asistenţa omului sănătos ce doreşte să ramână sănătos. Plecând de la acest principiu, Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş" a iniţiat numeroase programe de prevenţie, în special prin intermediul abonamentelor de sănătate, abonamente personalizate, configurate de medicul personal, pe baza unui consult general sau strict pe afecţiune, în funcţie de necesităţile fiecărei persoane în parte.

Tipuri de abonamente de sănătate oferite de Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş" :

Mai multe informatii despre abonamentele oferite de Centrul nostru, gasiti in pagina Abonamente de sanatate.


Diagnostic

Finalitatea serviciilor medicale oferite de Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş" este de a stabili cu acurateţe un diagnostic precoce şi un tratament cât mai specific, de a rezolva problemele medicale ale pacientului până la dispariţia completă a lor, de a oferi un maximum de confort pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestuia.

Încă de la intrarea în Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş" vă asteaptă o echipă formată din personal medical de înaltă competenţă şi probitate profesională, începând de la referenţi recepţie până la medici specialişti, cadre universitare şi vârfuri ale medicinei.

Calitatea serviciilor oferite depinde în mare măsură de calitatea acestui personal. Această echipă, bine formată teoretic şi practic, competentă profesional, cu experienţă şi bine condusă, este garanţia unui serviciu de bună calitate. Astfel se iniţiază crearea unei şcoli care va promova ideile inovatoare în domeniul medicinei private din România, privind mai ales poziţionarea firească a pacientului în centrul activităţii medicale şi orientarea către medicina preventivă.

Asistenţa medicală în ambulatoriu cuprinde :

  • consultaţii în toate specialităţile medicale : în afară de cei 48 de medici care îşi desfăşoară activitatea zilnic în Centru, circa 200 de medici colaborează în mod constant cu Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş"
  • un laborator modern, în care se pot efectua teste de maximă precizie şi acurateţe, conectat la un sistem electronic de transmitere rapidă şi exactă a datelor, pentru o diagnosticare rapidă
  • serviciul de imagistică medicală are dotări de ultimă generaţie, care permit efectuarea unei game largi de examinări, folosind aparatură cu nivel minim de iradiere, la standarde internaţionale
  • serviciile de stomatologie se ocupă cu profilaxia, diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor cavităţii bucale prin intermediul următoarelor specialităţi : stomatologie generală, pedodonţie, endodonţie, protetică dentară, ortodonţie, chirurgie orală, implantologie dentară

Pacientul nostru va fi investigat şi tratat cu echipamente medicale moderne, iar personalul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş" va depune tot efortul pentru a asigura confortul acestuia, preocuparea noastră fiind de a îndeplini şi de a depăşi aşteptările pacientului, trecând din sfera pur medicală în cea umană. Calitatea vieţii omeneşti nu poate fi îmbunătăţită decât dacă se ţine seama de om şi nu doar de boala sa.


Tratament

Asistenţa spitalicească s-a bucurat de o atenţie deosebită în planul dezvoltării structurii medicale, noile Compartimente venind în completarea serviciilor medicale spitaliceşti oferite. Astfel, în clădirea noului Spital General funcţionează un Compartiment de Specialităţi medicale şi un Compartiment de Specialităţi chirurgicale.

Compartimentul de Specialităţi medicale cuprinde servicii de Medicină internă, Cardiologie, Gastroenterologie, Neurologie, Psihiatrie, Endocrinologie, Nefrologie, Alergologie şi Imunologie clinică, având un număr de 40 de paturi, iar Compartimentul Specialităţi chirurgicale cuprinde servicii de Chirurgie generală, Urologie, Chirurgie vasculară, Ginecologie, O.R.L., Oftalmologie, Ortopedie şi Traumatologie, având un număr de 25 de paturi. Din acestea, 11 paturi sunt pentru serviciul de Anestezie şi Terapie intensivă.

Pentru spitalizarea de zi în Specialităţi medicale sunt 10 paturi, iar pentru spitalizarea de zi în Specialităţi chirurgicale sunt 10 paturi.

Saloanele asigură confort, igienă şi recuperarea cât mai rapidă a stării de sănătate. În saloane există posibilitatea de acces la internet, televizor, frigider, iar grupul sanitar propriu dispune de cabină de duş cu hidromasaj, pacienţii bucurându-se astfel de tot confortul şi starea de bine conferită de acestea. La acestea se adaugă personalul medical înalt specializat, care asigură o asistenţă şi monitorizare permanentă printr-un sistem anunţare-recepţie foarte accesibil pentru ca pacienţii să fie serviţi cu promptitudine, ori de câte ori au nevoie, de personalul medical.

Personalul medical, procedurile şi tehnologiile de ultimă oră sunt puse la dispoziţia pacientului într-un ambient agreabil. Valoarea calitativă a serviciilor medicale transpare din condiţiile de spitalizare deosebite care sunt oferite.


Recuperare

Asistenţa medicală de recuperare se poate face în noua sală de fitness şi kinetoterapie, ce include saună şi masaj terapeutic. Recuperarea medicală se efectuează doar pe baza indicaţiei medicale specifice patologiei şi sub strictă supraveghere. Personalul este înalt specializat : fiziokinetoterapeuţi, profesori de sport, maseuri. Centrul nostru dispune de un circuit de recuperare şi menţinere a stării de sănătate deosebit : sala de gimnastică medicală şi întreţinere, sală de masaj de recuperare, relaxare şi masaj terapeutic, reflexoterapie, saună. Recuperarea are ca principal scop menţinerea autonomiei funcţionale şi păstrarea independenţei de mişcare a pacientului.


Cercetare şi Formare

Activităţile clinice, de cercetare medicală şi învăţământ sunt în stânsă legatură şi furnizează un mediu stimulativ pentru personalul medical din cadrul Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş".

Ariile principale de interes ştiinţific au vizat domeniile : geriatrie, oncologie, bolile infecţioase şi sănătatea publică. În cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş" functionează un Departament de Cercetare şi Studii Clinice, care a derulat 5 programe locale, 19 programe naţionale finanţate prin competiţiile organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 4 programe internaţionale, finanţate de Uniunea Europeană, în doua dintre ele, Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament "Victor Babeş" fiind singurul reprezentant al României.

Am rămas fideli principiului de a investi permanent în calitatea actului medical, prin încurajarea dezvoltării profesionale continue şi susţinerea participării la programe de pregătire, manifestări ştiinţifice şi proiecte de cercetare. Astfel se iniţiază crearea unei şcoli care va promova ideile inovatoare în domeniul medicinei private din România, privind mai ales poziţionarea firească a pacientului în centrul activităţii medicale şi orientarea către medicina preventivă.

Noi promovăm o cultură pentru sănătate, noi avem o viziune sanogenă asupra existenţei umane. Oferim oricărei persoane, indiferent de vârstă şi ocupaţie, examene clinice generale şi de specialitate, investigaţii de laborator generale şi specifice în scopul prevenirii afecţiunilor, promovării sănătăţii, stabilirii diagnosticului etiologic, stabilirii atitudinii terapeutice adecvate.


Asistenţă medicală integrată = sănătate pe viaţă