Info medical Cardul national de asigurari de sanatate

Cardul national de asigurari de sanatate

Incepand cu data de 01.05.2015, cardul national de sanatate va deveni unicul sistem de validare si decontare a serviciilor medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.

Cardul de sanatate CEAS* este un proiect de interes national care are ca scop principal transparentizarea si eficientizarea fondurilor utilizate in sistemul de asigurari sociale de sanatate.
Cardul national de sanatate este codul de acces pentru toate sistemele informatice ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. El va deveni instrumentul de confirmare a prestarii tuturor serviciilor din sistem (PIAS**).

Cardul national de sanatate primit de asigurat contine doar datele de identificare ale asiguratului.
Pe card si in memoria electronica a cardului sunt imprimate urmatoarele informatii :

 • Numele si prenumele asiguratului
 • Codul unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate
 • Numarul de identificare al cardului national de asigurari sociale de sanatate (CID***)
 • Data nasterii
 • Termenul de valabilitate al cardului (5 ani)

Doar la cererea asiguratului, medicul de familie poate inscriptiona pe cardul de sanatate date medicale.


Card asigurari de sanatate 1

Faţă

Card asigurari de sanatate 2

Spate

Cardul de sanatate - activare

Activarea cardului de sanatate se va face la orice furnizor de servicii medicale (cabinet de medicina primara, spital, ambulatoriu, laborator) la care asiguratul va apela prima data dupa primirea cardului. Nu este necesar ca asiguratul sa mearga special la medic pentru activarea cardului.
Operatiunea de activare dureaza maxim 30 de secunde si consta in inlocuirea codului PIN initial al cardului (000) cu un cod PIN din patru cifre ales de asigurat, pe care acesta nu trebuie sa il divulge. Codul PIN ramane in proprietatea asiguratului, la fel ca si cel de la cardul bancar.

Cardul de sanatate - utilizare

Odata activat, cardul de sanatate va fi prezentat ori de cate ori asiguratul apeleaza la furnizorii aflati in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru servicii medicale sau farmaceutice.
Furnizorul va introduce cardul in cititor, iar asiguratul va tasta codul PIN.
Instant, aplicatia cardului va afisa un mesaj in care va informa furnizorul daca posesorul cardului este asigurat sau nu.
Utilizarea cardului reprezinta dovada ca asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. In acest fel se valideaza serviciul de care a beneficiat, in vederea decontarii din fondul de asigurari sociale de sanatate.
Pentru serviciile medicale de urgenta nu este necesara utilizarea cardului de sanatate. Aceste servicii fac parte din pachetul minim de servicii medicale, care se acorda atat persoanelor asigurate cat si celor neasigurate.

Cardul de sanatate va asigura accesul la servicii medicale pe teritoriul Romaniei. Pentru servicii medicale devenite necesare in timpul sederii temporare pe teritoriul unei tari din spatiul UE / SEE / Elvetia, asiguratul poate solicita la casa de asigurari eliberarea unui card european de sanatate CEASS****.

sursa : CNAS - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

* CEAS - Cardul Electronic de Asigurari de Sanatate
** PIAS - Platforma Informatica a Asigurarilor de Sanatate
*** CID - Codul de IDenitificare (al asigurarilor din PIAS)
**** CEASS - Cardul European de Asigurari Sociale de Sanatate


Au fost stabilite reglementari privind utilizarea cardului national de asigurari de sanatate, astfel :

 • in asistenta medicala primara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza.
 • in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile clinice utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza, cu exceptia serviciilor de sanatate conexe actului medical pentru care nu este necesara prezentarea cardului.
 • in asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare medicala si acupunctura utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza, astfel :
  • pentru consultatii si proceduri in cabinet la momentul acordarii
  • pentru procedurile acordate in baza de tratament prezentarea cardului se face in fiecare zi de tratament / fiecare zi in care se acorda servicii de acupunctura in cadrul curei de tratament
 • In asistenta medicala ambulatorie de specialitate de medicina dentara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul acordarii serviciilor medicale prevazute in pachetul de baza.
 • In asistenta medicala ambulatorie de specialitate pentru specialitatile paraclinice utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel :
  • pentru serviciile medicale paraclinice - analize de laborator prezentarea cardului na?ional de asigurari sociale de sanatate se face la momentul recoltarii probelor in punctele de recoltare proprii ale furnizoriilor de investigatii paraclinice, cu exceptia serviciilor paraclinice de microbiologie, histopatologie si citologie daca probele nu se recolteaza la furnizorii de investigatii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie - examene de urina si examene de materii fecale daca sunt singurele investigatii recomandate pe biletul de trimitere se utilizeaza cardul la momentul depunerii probelor la furnizorul de investigatii paraclinice; daca acestea sunt recomandate pe biletul de trimitere impreuna cu alte analize de laborator se utilizeaza cardul la momentul recoltarii analizelor de laborator. Pentru examinarile de histopatologie si citologie care nu se recolteaza la furnizorii de investigatii paraclinice probele sunt transmise la furnizorii de servicii medicale paraclinice insotite de biletele de trimitere fara a fi necesara prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate.
  • pentru serviciile medicale paraclinice - investigatii de radiologie, imagistica medicala, explorari functionale si medicina nucleara utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la momentul efectuarii investigatiilor prevazute in pachetul de baza.
 • In asistenta medicala spitaliceasca utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face, astfel :
  • pentru serviciile medicale spitalicesti in regim de spitalizare continua utilizarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la internarea si externarea din spital, cu exceptia urmatoarelor situatii :
   - la internare in spital daca criteriul la internare este urgenta medico - chirurgicala
   - la externare din spital pentru cazurile transferate la un alt spital si la internare ca si caz transferat
   - la externare pentru situatiile in care s-a inregistrat decesul asiguratului.
  • pentru serviciile medicale spitalicesti in regim de spitalizare de zi prezentarea cardului national de asigurari sociale de sanatate se face la fiecare vizita, cu exceptia situatiilor in care criteriul de internare este urgenta medico - chirurgicala pentru serviciile acordate in structurile de urgenta (camera de garda / UPU / CPU) care nu sunt finantate de Ministerul Sanatatii / ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie.

sursa : REFERAT de aprobare a Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2015 a Hotararii Guvernului nr. 400 / 2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2014 - 2015.


Va rugam sa consultati lista de servicii medicale decontate de Casa de Asigurari de Sanatate, oferite de Centrul nostru.