Autorizatii Certificari

Autorizatii, certificari, recunoasteri

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" (Fundatia "Dr. Victor Babes") este primul centru medical privat din Bucuresti care a implementat un Sistem de Management al Calitatii in concordanta cu standardul european SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008). Fundatia "Dr. Victor Babes" a fost certificata de catre IQNet si SRAC (Nr. certificat : 1136) in ianuarie 2003 si recertificata pentru activitatile desfasurate in urmatoarele domenii : consultatii de specialitate in ambulatoriu, servicii chirurgicale operatorii, servicii medicale spitalicesti, medicina muncii, imunizari si alte servicii preventive, fizioterapie si recuperare medicala, analize de laborator, explorari functionale si imagistica medicala : radiologie, ecografie, elastografie hepatica, mamografie digitala, tomografie computerizata, rezonanta magnetica, osteodensitometrie, prepararea si servirea hranei pentru pacientii internati. Cercetare stiintifica, studii clinice.

Certificat SRAC
Certificat IQNet

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" (Fundatia "Dr. Victor Babes") este recunoscut pentru calitatea serviciilor medicale oferite.


Autorizatie sanitara de functionare pentru Cabinete medicale de specialitate, Laborator de analize medicale, Laborator de imagistica medicala


Autorizatie sanitara de functionare

Ministerul Sanatatii
Directia de Sanatate Publica

in baza legii 95 / 2006, a Ord. M.S. nr. 1030 / 2009 modificat si cornpletat cu Ord. M.S. nr. 25l / 2012, Ord. M.S. nr. 1185 / 2012 si Ord. M.S. nr.677 / 2015 se acorda:

Autorizatia Sanitara de Functionare nr, 1726 din 26.11.2015

pentru obiectivul Cabinete medicale de specialitate, Laborator de analize medicale, Laborator de imagistica medicala.

Autorizatie sanitara de functionare Spital General - 2015


Autorizatie sanitara de functionare Spital General

Ministerul Sanatatii
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

In baza legii 95 / 2006 si a ord. M.S. 1030 / 2009 modificat si completat cu Ord. M.S. nr. 251 / 2012 si Ord. M.S. nr. 1185 / 2012 se acorda
AUTORIZATIA SANITARA DE FUNCTIONARE
Nr. 432 din 31.03.2015
pentru obiectivul : SPITAL GENERAL
situat in : Bucuresti, Sos. MIHAI BRAVU, nr. 281, sect. 3
avand ca obiect de activitate : Cod CAEN 8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca, Cod CAEN 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata, Cod CAEN 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana.

RENAR Certificat de Acreditare Laborator de Analize Medicale


RENAR Certificat acreditare Laborator analize medicale

CERTIFICAT DE ACREDITARE Nr. LM 821

Asociatia de acreditare din Romania - RENAR, fiind recunoscuta ca Organism National de Acreditare prin O.G. 23 / 2009, prin prezentul certificat atesta ca :

FUNDATIA DR. VICTOR BABES
Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr 281, sector 3
prin
LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE

indeplineste cerintele SR EN ISO 15189:2013 si este competenta sa efectueze activitati de ANALIZE MEDICALE, asa cum se detaliaza in Anexa la prezentul certificat de acreditare.

Aceasta acreditare este mentinuta cu conditia indeplinirii in mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de Asociatia de Acreditare din Romania - RENAR.

Prezentul Certificat este insotit de Anexa nr. 1 / 23.03.2017 (5 pagini), parte integranta a acestuia. Certificatul de acreditare este un document de acreditare esential, care poate fi revizuit si emis periodic de catre RENAR. Cea mai recenta versiune a certificatului de acreditare este disponibila pe site-ul RENAR, www.renar.ro.

Data acreditarii initiale : 09.04.2013
Data actualizarii : 23.03.2017
Data expirarii acreditarii : 22.03.2021

DIRCTOR GENERAL AL STRUCTURII EXECUTIVE
Alina Elena TAINÄ‚
PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ACREDITARE
dr. ing. Dumitru DINU

Autorizatie pentru activitati din domeniul transfuziei sanguine


Autorizatie activitati domeniul transfuziei sanguine

Ministerul Sanatatii
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

Autorizatie nr. 32 / 16360 din 06.07.2015
Se autorizeaza unitatea FUNDATIA "DR. VICTOR BABES" cu sediul in Municipiul Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, in conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 607 / 2013 pentru aprobarea normelor privind autorizarea unitatilor de transfuzie din unitatile sanitare, in cadrul sistemului national de transfuzii sanguine, pentru urmatoarele activitati din domeniul transfuziei sanguine :

1. Receptie
2. Evidenta
3. Stocare
4. Efectuarea testelor pretransfuzionale - teste de compatibilitate
5. Livrarea sangelui si componentelor sanguine
6. Hemovigilenta (inclusiv gestionarea reactiilor adverse si incidentelor transfuzionale)
7. Transfuzia produselor sanguine

Autorizatie pentru studii clinice 2015 - 2017


Autorizatie studii clinice

Autorizatie pentru efectuarea de studii clinice in domeniul medicamentului

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor medicale, infiintata in baza OUG 72 / 2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modifircarea unor acte normative din domeniul sanatatii, in baza art. 4 alin. (2) lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, a Hotararii Consiliului Stiintific nr.2 / 22.04.2014 privind aprobarea Reglementarilor pentru autorizarea unitatilor care pot efectua studii clinice in domeniul medicamentelor de uz uman (cu modificarile ulterioare) si in baza documentatiei prezentate, emite autoizatie pentru efectuarea de studii clinice cu beneficiu terapeutic pentru :

Titularul autorizatiei : Fundatia "Dr. Victor Babes"
Sediu : Sos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, Bucuresti
Specialitati : ATI, Boli infectioase, Dermatovenerologie, Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, Endocrinologie, Medicina de familie, Medicina interna, Medicina muncii, Nefrologie, Neurologie, Gastroenterologie, Obstetrica - ginecologie, Oftalmologie, ORL, Ortopedie si traumatologie, Oncologie medicala, Pediatrie, Pneumologie, Radiologie - imagistica medicala, Reabilitare medicala, Reumatologie, Urologie.
Director : Prof. Univ. Dr. Petre Calistru
Numarul autorizatiei : 271 / 2015

Presedinte - Marius Savu

Data : 01.09.2015.

Certificat SRAC - Studii clinice


Certificat SRAC studii clinice

CERTIFICAT

SRAC certifica organizatia FUNDATIA DR. VICTOR BABES, Sos. Mihai Bravu, nr 281, sector 3, Bucuresti, pentru urmatoarele activitati

Realizarea de studii clinice

versiunea declaratiei de aplicabilitate : 1.1
ca are implementat si mentine un sistem de management al securitatii informatiilor conform condiliitor din standardul SR ISO / CEI 27001:2013 (ISO / IEC 27001:2013)

Valabilitatea certificatului este conditionata de efectuarea supravegherilor anuale pana la data de : 23 martie 2018.

............................................................................................

SRAC certifies the organisation FUNDATIA DR. VICTOR BABES, Sos. Mihai Bravu, nr 281, sector 3, Bucuresti, for the following fields of activities

Conducting clinical studies

version of the statement of applicability : 1.1
which has implemented and maintains a information security management system which fulfils the requirements of the standard SR ISO / CEI 27001:2013 (ISO / IEC 27001:2013)

Certificat IQNet - Studii clinice


Certificat IQNet studii clinice

The international certification network

CERTIFICATE

IQNet and SRAC hereby certify that the organization

FUNDATIA DR. VICTOR BABES, Sos. Mihai Bravu, nr.281, sector 3, Bucuresti for the following field of activities

Conducting clinical studies

has implemented and maintains an Information Security Management System which fulfils the requirements of the following standard ISO / IEC 27001 :2013.
Version of the Statement of Applicability : 1.1

Issued on : 2015 - 09 - 04
Validity date : 2018 - 03 - 23
Registration Number : RO - 0189

Certificat inregistrare in evidentele Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti


Certificat inregistrare DSP Bucuresti

Ministerul Sanatatii
Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti

Certificat de inregistrare
Certificam prin prezenta ca unitatea sanitara FUNDATIA "DR. VICTOR BABES" - CDT - SPITAL Bucuresti este inregistrata in evidentele Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti sub codul 079214.

ORDIN nr 553 / 18.04.2013
privind clasificarea Spitalului General al Fundatiei "Dr. Victor Babes"

Vazand referatul de aprobare al Directiei de Asistenta Medicala si Politici Publice nr. 4150 din 2013 si adresa Directiei de Sanatate a Municipiului Bucuresti nr. 7211 din 02.04.2013, inregistrata la Ministerul Sanatatii cu nr. 22 845 din 04.04.2013, privind clasificarea Spitalului General al Fundatiei "Dr. Victor Babes"
Avand in vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95 / 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1408 / 2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor in functie de competenta, in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 323 / 2011 privind aprobarea metodologiei si criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competenta, cu modificarile ulterioare, in temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144 / 2010, privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul,

ORDIN

ART. 1
Se aproba clasificarea Spitalului General al Fundatiei "Dr. Victor Babes" cu sediul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 281, sector 3, in categoria IV.

ART. 2
Comuinicarea prezentului Ordin se va face de catre Ministerul Sanatatii catre unitatea sanitara si Directie de Sanatate Publica a Minicipiului Bucuresti.

ART. 3
Prezentul Ordin poate fi contestat la instanta competenta in termenele si conditiile prevazute de Legea 554 / 2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile in vigoare.

MINISTRUL SANATATII
EUGEN NICOLAESCU


Autorizatia sanitara Laborator Rx diagnostic


Autorizatie sanitara radiodiagnostic RX

Directia de Sanatate Publica Bucuresti
Laboratorul de Igiena Radiatiilor Ionizate Bucuresti
Autorizatie sanitara Nr. 585 / 22.04.2015
Obiectivul autorizat : Laborator Rx.dg.-inst. MULTIX SELECT DR
Adresa : Sos. Mihai Bravu, nr. 281, Bucuresti, sector 3
Institutia : Fundatia Dr. Victor Babes
Adresa : Sos. Mihai Bravu, nr. 281, Bucuresti, sector 3
Practica autorizata : Radiodiagnostic
Activitatea autorizata : Functionare - Utilizare
Intra in vigoare la data de : 22.04.2015
Expira la data de : 21.04.2020

Autorizatia sanitara Laborator CT diagnostic


Autorizatie sanitara radiodiagnostic CT

Directia de Sanatate Publica Bucuresti
Laboratorul de Igiena Radiatiilor Ionizate Bucuresti
Autorizatie sanitara Nr. 586 / 22.04.2015
Obiectivul autorizat : Laborator Rx.dg.C.T-inst. SOMATOM Definition AS64, Excel Edition
Adresa : Sos. Mihai Bravu, nr. 281, Bucuresti, sector 3
Institutia : Fundatia Dr. Victor Babes
Adresa : Sos. Mihai Bravu, nr. 281, Bucuresti, sector 3
Practica autorizata : Radiodiagnostic CT
Activitatea autorizata : Functionare - Utilizare
Intra in vigoare la data de : 22.04.2015
Expira la data de : 21.04.2020

Autorizatia pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear (I)


Autorizatie activitati domeniul nuclear
Autorizatie activitati domeniul nuclear - anexa
 • Certificat de inregistrare pentru autorizarea desfasurarii de activitati in domeniul nuclear nr. CIVI 814 / 2015
  In temeiul art 8 din Legea nr. 111 / 1996, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2006, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, al Normelor fundamentale de securitate radiologica si al Normelor specifice de securitate radiologica,
  Ca urmare a notificarii inregistrate la C.N.C.A.C. cu nr. 10609 / 65910 din 12.12.2011, pe baza caruia au fost amplasate si construite amenajarile necesare si au fost efectuate testele de acceptare,
  Ca urmare a documentatiei inregistrata la C.N.C.A.C. cu nr. 3716 / 31060 din 15.04.2015 si a completarilor ulterioare inregistrate la C.N.C.A.C. cu nr. 4113 / 31388 din 24.04.2015,
  Constatand ca sunt indeplinite prevederile legale,
  Comisia nationala pentru controlul activitatilor nucleare autorizeaza Fundatia "Dr. Victor Babes" din Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, telefon 021 / 317.95.03, fax 021 / 317.95.02 persoana juridica inregistrata conform Sentintei Civile nr. 65 / PJ / 1995 sa DETINA, UTILIZEZE, DEZAFECTEZE instalatii radiologice in cadrul Laboratorului de radiodiagnostic situat in Bucuresti, sos. Mihai Bravu nr. 281, corp 2, parter, sector 3, telefon 021 / 317.95.03 in conformitate cu documentatia prezentata si prevederile impuse in anexele nr. 01 si nr. 02, care fac parte integranta din prezentul certificat.
  Emis la data de : 19.05.2015
  Expira la data de : 14.04.2025

 • Anexa nr. 1 la Certificatul pentru autorizarea desfasurarii de activitati in domeniul nuclear nr. CIVI 814 / 2015
  • Instalatia radiologica fixa de mamografie, digitala, tip MAMMOMAT INSPIRATION
  • Instalatia radiologica fixa de osteodensitometrie, digitala, tip PRODIGY PRIMO

Autorizatia pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear (II)


Autorizatie activitati domeniul nuclear
Autorizatie activitati domeniul nuclear - anexa
 • AUTORIZATIE PENTRU DESFASURAREA DE ACTIVITATI IN DOMENIUL NUCLEAR
  Nr. CG 2058 / 2016
  In temeiul art. 8 din Legea Nr. 111/1996, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 552 din 27.06.2006, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, al Normelor fundamentale de securitate radiologica si al Normelor specifice de securitate radiologica,
  Ca urmare a analizarii documentatiei inregistrata la C.N.C.A.N. cu nr. 3365 / 29856 din 23.03.2016 si a completarilor ulterioare inregistrate la C.N.C.A.N. cu nr. 7037 / 32817 din 16.06.2016, nr. 8915 / 34346 din 05.08.2016,
  Constatand ca sunt indeplinite prevederile legale,
  COMISIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL ACTIVITATILOR NUCLEARE AUTORIZEAZA FUNDATIA "DR. VICTOR BABES" din Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, Nr. 281, sector 3 tel. 021.317.95.03, persoana juridica inregistrata conform Sentintei Civile nr. 65/PJ/1995 sa UTILIZEZE instalatii radiologice, in cadrul LaboratoruIui de Radiodiagnostic situat in: Bucuresti Sos. Mihai Bravu, nr. 281, corp 2, parter, sector 3, in conformitate cu documentatia prezentata si prevederile impuse in anexele nr. 1, 2, care fac parte integranta din prezenta autorizalie.
  Intra in vigoare la data de : 09.11.2016
  Expira la data de : 18.05.2020

 • Anexa nr. 1 la Certificatul pentru autorizarea desfasurarii de activitati in domeniul nuclear nr. CG 2058 / 2016
  • Instalatia de tomografie computerizata tip SOMATOM DEFINITION AS 64 slice EXCEL EDITION
  • Instalatia de RX - diagnostic cu un post grafie tip MULTIX SELECT DR

Autorizare pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie


Autorizare examinare candidati permis conducere autovehicule tramvaie

Autorizare pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie nr. 29 din data 26.01.2011

Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti autorizeaza unitatea de asistenta medicala Fundatia "Dr. Victor Babes" pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, pentru urmatoarele specialitati : medicina interna, oftalmologie, ORL, neurologie, psihiatrie, ortopedie-traumatologie.

Prezenta autorizare este valabila pe toata perioada indeplinirii conditiilor de autorizare, cu avizare anuala.

Acord pentru infiintarea cabinetului de medicina de calatorie si vaccinari


Acord infiintarecabinet medicina de calatorie si vaccinari

Acord pentru infiintarea cabinetului de medicina de calatorie si vaccinari.

Programul SANOSCOP ® - Scopul nostru = sanatatea ta !


Certificat inregistrare SANOPSCOP

Mentinand si imbunatatind calitatea serviciilor puse in slujba pacientilor Fundatia "Dr. Victor Babes" - Centrul Medical de Diagnostic si Tratament a lansat un nou concept prin care se consolideaza pozitia centrala a pacientului. DE ASTAZI VREM SA NU TE MAI DOARA NIMIC ! CDT "Dr. Victor Babes" va va ocroti sanatatea prin programul "SANOSCOP" ®. Programul "SANOSCOP" ® este conceput astfel incat sanatatea dumneavoastra sa fie permanent in grija noastra, printr-un un medic care va va chema conform unei programari prestabilite la controale periodice, fara ca sa mai fiti stresat de asteptarile indelungate, care adesea va fac sa renuntati la examenul medical.

Detalii Program SANOSCOP ®

Certificate O.S.I.M. inregistrare marca


Certificat OSIM Sanoscop

Certificat O.S.I.M. inregistrare marca "SANOSCOP"

Certificat OSIM Spital General - Fundatia V. Babes

Certificat O.S.I.M. inregistrare marca "Spital General - Fundatia V. Babes"

Certificat OSIM Medicina integrata = sanatate pe viata

Certificat O.S.I.M. inregistrare marca "Medicina integrata = sanatate pe viata"

Certificat OSIM Sanatatea ta este scopul nostru

Certificat O.S.I.M. inregistrare marca "Sanatatea ta este scopul nostru"

Diploma "Gala Sanatatii"


Diploma Gala Sanatatii

Se acorda Premiul pentru leadership medical (mediu privat) Domnului Prof. univ. dr. Petre Calistru Iacob, managerul Centrului de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" din Bucuresti.

3 decembrie 2009

"Gala sanatatii" este un eveniment organizat de Sanatatea Media Group

Diploma de excelenta pentru medicina comunitara


Diploma de excelenta pentru medicina comunitara

Diploma de excelenta pentru medicina comunitara acordata de Asociatia Jurnalistilor din Domeniul Medical, decembrie 2003

Scrisoare de apreciere a ambasadorului SUA la Bucuresti, Michael E. Guest


Ambasada SUA - Scrisoare de apreciere

Embassy of the United States of America
Bucharest, Romania
June 29, 2004

Dr. Petre Calistru
"Victor Babes" Diagnosis and Treatment Center
Sos. Mihai Bravu, nr. 281, Bucharest, sector 3

Dear Dr. Calistru :

As I prepare to leave Romania, I wanted to write to thank you again for your role in helping change this country for the better.

I know that health care sector remains plague with problems, and that pace of reform has been slow. I hope that you will continue your efforts and that more tangible results will soon be visible.

With my best wishes, I remain

Sincerely yours,
Michael E. Guest
Embassador

Certificat Programul National Punctul Verde


Certificat Punctul Verde

Certificat numar 005038 prin Programul National Punctul Verde, desfasurat sub egida ANPCPPSR.

Diploma de excelenta


Diploma excelenta sustinere activitati Societatea Civila Romana

Diploma de excelenta acordata Centrului Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" pentru realizari de exceptie si contributia adusa, prin activitatea sa, la sustinerea activitatilor Societatii Civile Romanesti

Comisariatul pentru Sociatatea Civila, Directia generala de monitorizare a abuzurilor, combaterea infractionalitatii si implementarea relatiilor cu UE si NATO.

Diploma de excelenta "Pro management"


Diploma de excelenta Pro Management

Diploma de excelenta "Pro management" acordata Fundatiei "Dr. Victor Babes" de catre Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Produselor si Serviciilor din Romania si Asociatia Romana pentru Combaterea Contrafacerilor.

Mentiune la Gala Societatii Civile


Mentiune speciala Gala Societatii Civile

Mentiune la Gala Societatii Civile, pentru proiectul "Studiu privind Sanatatea Reproducerii".


Alte informatii despre Centrul Medical de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes" :