Sponsorizare / mecenat

Sponsorizare / mecenat

Dat fiind că din aprilie 2019 pentru sponsorizările efectuate de persoanele juridice (vezi legea nr. 30/2019) în vederea susţinerii entităţilor non-profit se acordă deduceri fiscale doar dacă beneficiarii sumelor sunt înscrişi în Registrul entităţilor / unităţilor de cult, ONG-urile din România trebuie să se înscrie şi să figureze în acest Registru.

Prin urmare, ele pot primi :

 • sponsorizari efectuate de persoane juridice pe bază de contract, sume care pot fi scăzute din impozitul datorat, confom Legii [articolul 25 alineatul (4) litera i) şi articolul 56 alineatul (1A1) din Codul fiscal]
 • sume acordate de persoane fizice în limita unei cote de până la 3,5 % din impozitul anual [articolul 123^1 din Codul fiscal]
 • sume donate în interesul activităţii fundaţiei

Dacă vreţi să verificaţi un ONG, să vedeţi dacă apare în Registrul entităţilor / unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, puteţi accesa aici.

Fundaţia "Dr. Victor Babeş" este înscrisă din 17.04.2019 în registrul entităţilor / unităţilor de cult existent la ANAF.

Dacă doriţi să vă aduceţi aportul prin sponsorizare sau mecenat la activitatea medicală pe care o desfăşoară FVB prin Centrul de Diagnostic şi Tratament şi Spitalul General, vă rugăm să ne contactaţi la nr. de telefon 0754 041 630.


Acestea sunt datele noastre :

 • Denumire entitate nonprofit : FUNDAŢIA DR. VICTOR BABEŞ
 • Cod de identificare fiscală : 7925187
 • Cont bancar :
  • Euro : RO86 RNCB 0074 0292 2958 0007 deschis la BCR Sector 3
  • Lei : RO51 BACX 0000 0030 2215 4000 deschis la UNICREDIT TIRIAC Suc. Mihai Bravu
  • RO75 RNCB 0074 0292 2958 0007 BCR pentru donaţiile reprezentând sumele acordate de către persoanele fizice în limita unei cote de până la 3,5 % din impozitul anualÎn aceste zile de restrişte, mulţumim GETICA95 COM pentru generoasa sponsorizare.
Prin donaţia dumneavoastră am reuşit să achiziţionăm materiale sanitate, dezinfectanţi şi materiale de protecţie în scopul adoptării de măsuri pentru prevenirea răspândirii COVID-19.

Mobilizarea companiei GETICA 95 COM pentru a ajuta spitalele din România în lupta cu COVID-19 este remarcabilă. Are un scop bine definit -medico-sanitar, care este de apreciat. Ne bucură faptul că am intrat şi noi în repartizarea măştilor FFP2 pentru care le mulţumim.