Cercetare medicala - Proiecte EUROCHIP-2 Raport de monitorizare in Romania

EUROCHIP Romania - raport de monitorizare in Romania

Dr. Iuliana Apostol; Dr. Cornelia Nitipir
Panel de Experti-Romania
Fundatia "Dr. Victor Babes", Bucuresti

Raport privind indicatorii disponibili si actiunile propuse in cadrul proiectului EUROCHIP-2

Importanta programelor de monitorizare a cancerului a fost evidentiata de doi lideri internationali in domeniu : Agentia Internationala pentru Cercetare in Cancer (IARC), din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si Departamentul de Preventie al Cancerului, din cadrul Centrului de Control al Bolilor (CDC). In 1995 OMS a publicat primul document despre "Programe Nationale de Control al Cancerului", iar CDC a dezvoltat un model pentru "Controlul Comprehensiv al Cancerului".

Astazi, monitorizarea cancerului reprezinta un instrument fundamental al fiecarui program national de control al cancerului. Importanta sa deriva din necesitatea de a identifica strategii bazate pe dovezi in cancer si de a alege pe acelea care sunt fezabile, acceptabile si relevante pentru implementare la nivel de societate, in momentul planificarii unui program national de cancer.

In Romania, sunt in derulare urmatoarele programe de monitorizare a cancerului :

 • Programul National de Sanatate Publica pentru Preventia si Controlul Bolilor Netransmisibile;
  • subprogramul Preventie si Control in Oncologie
 • Proiectul EU-PHARE, Numar RO-2002/000-586.04.11.03, intitulat "Imbunatatirea monitorizarii bolilor netransmisibile si evaluarea capacitatii de monitorizare in contextul reformei sectorului sanitar din Romania"(2002-2004)
 • European Cancer Health Indicator Project-EUROCHIP-2, proiect finantat de Uniunea Europeana, in cadrul Programului de Sanatate Publica

Evaluarea sistemului existent de monitorizare al cancerului incepe cu descrierea surselor de date. Principalele surse de date sunt : registrul national de cancer, anchetele de sanatate publica, raportul Ministerului Sanatatii din Romania/2004, raportul intermediar al proiectului EU PHARE RO-2002/000-586.04.11.03 si chestionarul EUROCHIP.

Aceste surse de date au stat la baza verificarii disponibilitatii indicatorilor de cancer in Romania, in relatie cu lista indicatorilor EUROCHIP.

1. Pr a - Preventie

 • Stil de viata
  • 01 Consum de fructe si legume *
  • 02 Consum de alcool *
  • 03 Distributia Indexului de masa corporala in populatie *
  • 04 Activitatea fizica *
  • 05 Ancheta pe fumat * : prevalenta
   • a) fumatului la adulti
   • b) fumatului la tinerii de 10-14 ani
   • c) fostilor fumatori
 • Mediu & Risc ocupational
  • d) expunere la fumatul pasiv
  • 06 expunere la radiatiile solare
  • 07 radiatii PM 10 (particulate matter =10 um3)
  • 08 Prevalenta expunerii profesionale la carcinogeni
  • 10 Expunere la azbest: incidenta si mortalitatea prin mezoteliom
 • Medicamente
  • 11 Prevalenta folosirii medicamentelor de substitutie hormonala *

Note :
a : Codul domeniului;
* : Examinat in alte proiecte ale UE, Program Monitorizare a Sanatatii Publice;
bold : Indicatori cu prioritate mare

2. Ep a - Epidemiologie & Inregistrare a Cancerului

 • 1 Populatia acoperita de registrele de cancer de calitate inalta
 • 2 Ratele, tendintele si proiectarile incidentei prin cancer *
 • 3 Ratele, tendintele si proiectarile supravietuirii relative prin cancer *
 • 4 Proportiile, tendintele si proiectarile prevalentei prin cancer *
 • 5 Ratele, tendintele si proiectarile mortalitatii prin cancer si ani-persoana de viata pierduta datorita cancerului *
 • 6 Stadiul la diagnostic : procentajul de
  • a) Cazuri cu diagnostic precoce
  • b) Cazuri cu test metastatic

Note :
a : Codul domeniului;
* : Examinat in alte proiecte ale UE, Program Monitorizare a Sanatatii Publice;
bold : Indicatori cu prioritate mare

3. Sc a - Screening

 • Examinari screening
  • 1 Procentajul de femei care au efectuat o mamografie screening (cancer mamar)
  • 2 Procentajul de femei care au efectuat o citologie vaginala screening (cancer cervical)
  • 3 Procentajul de persoane care au efectuat un test screening pentru cancer colorectal
 • Evaluari nationale ale programelor de screening organizate
  • 4a Acoperirea prin screening organizat
  • 4b Rata de rechemare in screening
  • 4c Rata de detectie in screening
  • 4d Screening localizat in cancere
  • 4e Valoarea predictiva pozitiva a screening-ului
  • 4f Raportul biopsiilor benign/malign obtinut in urma screeningului
  • 4g Intervalul de screening pentru cancer
  • 4h Specificitatea screening-ului

Note :
a : Codul domeniului;
bold : Indicatori cu prioritate mare

4. Tr a - Tratament & Aspecte Clinice

 • Intarzieri in sistemul de sanatate
  • 1 Intarzieri in initierea tratamentului antineoplazic (studii pilot)
 • Resurse
  • 2 Procentajul de facilitati de radioterapie in populatie
  • 3 Procentajul de tomografe computer diagnostice (CTs) in populatie
  • 4 Procentajul de facilitati de tip Positron Emission Tomographies (PETs) in populatie (pentru viitor)
  • 5 Procentajul de facilitati de rezonanta magnetica in populatie (pentru viitor)
 • Tratament
  • 6 Complianta cu practica oncologica cea mai buna
 • Ingrijiri paliative
  • 7 Folosirea de morfina la pacientii cu cancer
  • 8 Procentajul de pacienti care primesc radiotearpie paliativa

Note :
a : Codul domeniului;
bold : Indicatori cu prioritate mare

5. Mv a - Variabile macro-sociale si economice

 • Indicatori sociali
  • 01 Nivelul educational atins *
  • 02 Venit *
  • 03 Indexul Gini *
 • Indicatori macro-economic
  • 04 Produsul intern brut *
  • 05 Cheltuieli sociale totale *
  • 06 Cheltuieli nationale totale pe sanatate
  • 07 Cheltuieli publice totale pe sanatate
  • 08 Legislatia antifumat
  • 09a Cheltuieli publice pentru preventia in cancer legata de activitatea antifumat
  • 09b Cheltuieli totale pe registrele de cancer bazate pe populatie
  • 09c Cheltuieli totale pe programele de screening organizat
  • 09d Cheltuieli publice pe medicamentele antineoplazice *
  • 09e Cheltuieli publice pe cercetarea in cancer
  • 09f Estimarea costului pentru pacientul cu cancer
 • Indicatori demografici
  • 10 Distributia varstei in 2010, 2020 si 2030
  • 11 Estimarea supravietuirii *

Note :
a : Codul domeniului;
* : Examinat in alte proiecte ale UE, Program Monitorizare a Sanatatii Publice;
bold : Indicatori cu prioritate mare

Urmatoarele institutii sunt implicate in monitorizarea cancerului in Romania :

 • Institutii aflate sub autoritatea Ministerului Sanatatii si Familiei :
  • Institutii de stat :
   • Centrul de Statistici Sanitare si Documentare Medicala (CSSDM)
   • Institutul de Sanatate Publica (ISP)
   • Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Sanatate (INCDS)
   • Directiile Generale de Asigurari Medicale (DGAM)
   • Institutul Oncologic Bucuresti (IOB)
   • Institutul Oncologic Cluj (INOC)
   • Centrele regionale de oncologie
  • Institutii private :
   • Centrul Medical de Diagnostic si Tratament din cadrul Fundatiei "Dr Victor Babes, Bucuresti (FVB)
   • Centrul de Politici Sociale de Sanatate (CPSS)
   • SOFRECO
 • Institutii in afara autoritatii Ministerului Sanatatii si Familiei :
  • Institutul National de Statistici (INS)

1. Domeniul preventia cancerului

Indicatorii din acest domeniu rezulta din datele furnizate de anchetele cu impact national.

Tabelul 1 - indicatori de preventie a cancerului

Consum de fructe & legume Disponibil : INS - anchete anuale
Consum de alcool Disponibil : INCDS-anchete speciale (ESPAD)
Activitate fizica Nedisponibil
Indexul de masa corporala Nedisponibil
Fumatori adulti Disponibil : CPSS - ancheta
Fumatori 10 - 14 ani Nedisponibil
Prevalenta la fostii fumatori Disponibil : CPSS - ancheta
Prevalenta la expunerea pasiva la tutun Nedisponibil
Expunere la radiatii solare Nedisponibil
Prevalenta la expunerea profesionala la carcinogeni Disponibil

Actiuni propuse :

 • 1.1 Asigurarea continuitatii anchetelor existente si initierea de noi anchete in domeniile neacoperite inca (anchete privind activitatea fizica, index de masa corporala, expunere pasiva la fumat, expunere la radiatii solare)
 • 1.2 Adaptarea anchetelor existente pentru a include indicatorii europeni de monitorizare a cancerului, cu scopul de a avea date comparabile (standardizare).
 • 1.3 Imbunatatirea analizarii si diseminarii datelor rezultate din anchetele de sanatate, care sunt necesare in planificarea noilor programe de cancer.
 • 1.4 Elaborarea unor programe speciale care sa promoveze stilul de viata sanatos la copii si tineri-educatie pe tema preventiei in cancer si detectie precoce.

2. Domeniul epidemiologiei cancerului

Indicatorii din acest domeniu sunt reprezentativi pentru "povara" realizata de cancer in fiecare tara. In Romania exista Registrul National al Cancerului, a carei organizare este stipulata in subprogramul national "Preventie si Control in Oncologie" si de asemeni in proiectul finantat de EU, Program Phare RO-2002/000-586.04.11.03. Acest registru se gaseste la Centrul de Statistica Sanitara si Documentare Medicala (CSSDM) si este reorganizat continuu; el functioneaza in concordanta cu ghidurile europene, ca cel din Reteaua Europeana a Registrelor de Cancer (ENCR).

Domeniile recent identificate ca necesitand imbunatatire in acest registru :

 • Nu se utilizeaza inca Clasificarea Internationala a Maladiilor pentru Oncologie, editia a 3-a (CIM-0-3), facand comparabilitatea intre tari dificila
 • Codul geografic SIRUTA, pentru unicitatea localitatilor si inregistrarea corecta a pacientilor nu este in uz
 • Codul numeric personal nu este folosit, permitand intrari duble
 • Exista inca zone subraportate
 • Exista doar un sistem de raportare pasiv, fara urmarire prospectiva si retrospectiva a cazurilor
 • Singurele surse de informatie sunt fisa ONC1 si certificatul de deces; nu se transmit rezultatele si nu exista date privind stadiul la diagnostic
 • Exista doar informatie colectata manual si o analiza slaba a datelor (lipsa infrastructurii IT necesare - software si hardware)
 • Nu exista profesia de registrator pentru cancer si nu exista activitati educationale specifice pentru persoanele implicate in colectarea, procesarea, diseminarea datelor privind "povara" adusa de cancer in Romania

Tabelul 2 - indicatori de epidemiologie si inregistrare a cancerului

Populatia acoperita de un registru de cancer de calitate inalta Disponibil
Rate de incidenta a cancerului Disponibil
Rate de supravietuire relativa in cancer Nedisponibil
Proportia prevalentei cancerului Disponibil
PYLL : persoana-ani de viata pierduta datorita cancerului Nedisponibil
Stadiul la diagnostic - % cazurilor cu diagnostic precoce Nedisponibil
Stadiul la diagnostic - % cazurilor cu test metastatic Nedisponibil

Actiuni propuse :

 • 2.1 Adaptarea bazei de date in concordanta cu ENCR si standardizarea datelor in registrul cancerului. Cea mai buna interventie in cadrul acestei actiuni ar fi infiintarea unui departament de epidemiologie a cancerului, in CSSDM. In acest fel ar putea fi asigurat suportul logistic necesar operarii adaptarilor necesare si mentinerii monitorizarii in cancer. Este necesara alocarea de suficiente resurse umane, crearea profesiei de registrator in cancer, organizarea de training-uri specifice pentru colectarea, procesarea si diseminarea datelor si alocarea de resurse finanaciare, in vederea publicarii de rapoarte nationale periodice
 • 2.2 Stabilirea de stimulente nationale de participare in programe anticancer europene sau internationale si organizarea de vizite de schimb pentru limitarea diferentelor mjore privind epidemiologia cancerului
  Exemplul 1 Participarea in : EUROCARE, studiu privind ratele de supravietuire si EUROPREVAIL, studiu privind proportia prevalentei
  Exemplul 2 Aplicarea pentru bursa ICRETT la Uniunea Internationala de Lupta impotriva Cancerului (UICC), in scopul participarii la programe educationale privind estimarile in domeniile neacoperite de registrul cancerului

3. Domeniul de screening in cancer (detectie precoce a cancerului)

Screening oportunistic

In Romania este obligatorie raportarea numarului de teste screening efectuate pentru neoplasm de san, cervix, colorectal si de prostata, de catre institutiile medicale publice. In sectorul medical privat aceste raportari sunt optionale. Aceste informatii sunt culese de Ministerul Sanatatii si Familiei-Directia Generala de Asistenta Medicala a Mamei si Copilului. Screeningul oportunistic este furnizat in cadrul serviciilor de medicina primara, la recomandarea medicului.

Screeningul organizat

In Romania, limitarile financiare sunt insotite de o raritate a screening-urilor organizate. Singurul screening organizat a fost efectuat pentru cancer cervical, pe zone limitate fara estimare nationala, intre iunie 2002 - iunie 2004.

Tabelul 3 - indicatori pentru screeningul in cancer

% de femei care au efectuat o mamografie Disponibil, dar cu diferente
% de femei care au efectuat citologie cervicala Disponibil, dar cu diferente
% de persoane care au efectuat testare screening pentru cancerul colorectal Disponibil, dar cu diferente
Organized screening coverage Disponibildoar pentru cancerul cervical;
singurul program de screening organizat in Romania

Actiuni propuse

 • 3.1 Promovarea anchetelor de sanatate care sa evalueze programele de screening in Romania. In cadrul actiunii va fi necesar conceperea unui studiu care sa analizeze relatia intre programele de screening si reducerea mortalitatii prin cancerul studiat (pentru care screening-ul a fost implementat). De asemenea, va fi necesar furnizarea de resurse umane si financiare pentru a completa aceste anchete.
 • 3.2 Initierea de programe de screening organizat la nivel regional si efectuarea de analize privind diferentele identificate in regiunile implicate.

4. Domeniul diagnostic si tratament in cancer

In Romania, tratamentul in cancer este furnizat de sectiile oncologice ale spitalelor generale judetene si de centrele oncologice ambulatorii, afiliate spitalelor. Existe doua institute oncologice: Institutul Oncologic Bucuresti (IOB) si Institutul Oncologic Cluj (INOC).

Primul diagnostic de cancer este stabilit la majoritatea pacientilor de catre medicii specialisti de oncologie clinica si numai o minoritate primesc acest diagnostic de direct de la medicul de familie. Cei mai multi pacienti sunt directionati catre institutele oncologice pentru confirmarea diagnosticului si pentru facilitatile tehnice de tratament.

In Romania, tratamentul in cancer este in intregime compensat de catre stat, prin asigurarile de sanatate publica. Din 2002, in Romania ingrijirea paliativa este recunoscuta ca o specialitate medicala distincta, exista medici cu competenta in ingrijiri paliative iar tratamentul paliativ este oferit pacientilor cu cancer, la standarde europene. Radioterapia paliativa este disponibila in ambele institute oncologice, dar indicatorul legat de acest tratament nu este disponibil.

Tabelul 5 - indicatori Medical de Diagnostic si tratament in cancer

Intarziere in initierea tratamentului oncologic Nedisponibil
% sisteme de radioterapie in populatie Nedisponibil
Numarul de acceleratoare liniare/tara este cunoscut dar indicatorul nu este calculat
% de tomografe computer diagnostice (CTs) in populatie Nedisponibil
Nota: Numarul de tomografe-computer din institutiile publice este disponibil la MSF-Directia de Echipamente Medicale; pierderea acestei informatii din sectorul privat
Complianta cu practica oncologica cea mai buna Nedisponibil
Procentajul de pacienti tratati cu radioterapie paliativa Not available

Nu exista date epidemiologice privind evaluarea tratamentului antineoplazic in relatie cu indicatorii EUROCHIP si nu exista indicatori disponibili in acest domeniu. Exista o inalta prioritate de a culege aceste date si de adaptare a bazei de date din institutiile oncologice privind tratamentul.

5. Domeniul macroeconomic

In Romania exista legislatie stricta antifumat incepand din 2002 (legea nr. 349/2002; O.G. nr. 13/2003; legea nr. 275/2003).

 • Fumatul in locuri publice este ilegal
 • Vanzarea de tigari persoanelor sub 18 ani este interzisa
 • Exista reguli tehnice si de igiena in fabricarea, transportul si vanzarea de tigari pe teritoriul Romaniei

Data : 02 Septembrie 2005