Servicii medicale pe specialitati Certificate medicale / alte servicii medicale

Certificate medicale / alte servicii medicale

Certificate medicale si alte servicii medicale

 Lei
Certificate medicale  
Certificat medical pentru plecare la lucru in strainatate functie de tara de destinatie si ocupatie
Certificat medical prenuptial (consultatie Medicina interna, analize laborator - RPR, HIV) 225
Certificat medical aviz de libera practica 120
Certificat medical pentru examen de rezidentiat 120
Certificat medical pentru prelungire viza 430
Certificat pentru adoptie 365
Adeverinta medicala 60
Certificat medical fisa auto Grupa I (categoriile A şi B)
(in acest moment nu se elibereaza certificate medicale fisa auto pentru Grupa II (categoriile C si D)
300
Alte servicii medicale  
Recoltare analize (pentru cazul in care se doreste DOAR recoltarea) 5
Tratament injectabil (doar cele recomandate de medicii care isi desfasoara activitatea in Centrul nostru) 30

Conform

Ordinul nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice si mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

conducătorii auto se clasifică în două grupe:

  • a) Grupa 1 : conducători auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 si BE;
  • b) Grupa 2 : conducători auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 si D1E.

Conform

Ordinul nr. 1428/2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

eliberarea fişei medicale auto pentru solicitanţii permisului de conducere auto şi pentru conducătorii de autovehicule care solicită reînnnoirea permisului de conducere auto se modifică după cum urmează :

  • solicitantul trebuie sa aducă o adevernţă eliberată de medicul de familie privind istoricul afecţiunilor cronice;
  • doar pentru solicitanţii de permise pentru Grupa II, se face controlul pneumologic pentru identificarea riscului de apnee în somn.

De asemenea, solicitantul declară în scris, pe propria răspundere :

  • că îşi dă acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor personale;
  • că au fost menţionate în fişa medicală toate bolile pe care le-a prezentat în trecut şi le prezintă în prezent;
  • că nu se află în evidenţa unei alte unităţi sanitare;
  • că în situaţia în care va urma orice tratament medical se obligă să anunţe că este posesor al permisului de conducere.

Fişa medicală se completează în două exemplare; un exemplar se eliberează solicitantului, celălalt exemplar, însoţit de adeverinţa de boli cronice eliberată de medicul de familie, se arhivează de către unitatea medicală ambulatorie autorizată.